ηλεκτροκινητήρας, ηλεκτροκινητήρες, μοτέρ, ινβέρτερ, ινβέρτερς, ομαλοί εκκινητές, ρυθμιστές στροφών, ομαλός εκκινητής, ρυθμιστής στροφών, χυτοσιδηροί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες αλουμινίου, μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες κοίλου άξονος, κινητήρες προστασίας IP23, κινητήρες μέσης τάσης, αντιεκρηκτικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες συνεχούς ρεύματος, φρένα, μειωτήρες, electric motors, motors, pumps, gears, inverters, inverter, soft starters, high voltage motors, special motors, brake motors, slip ring motors, liquid starters, medium voltage motors, direct current motors, squirrel cage motors, slip-ring motors, low voltage motors, flange-mounting motors, frequency converters, frequency changers, motor bases, pulleys, bearings
Αναζήτηση κινητήρων
Ισχύς (kW/hp):
Πόλοι/Ταχύτητα (στρ/λ):
Έδραση:
Οικογένεια:
  » Εταιρεία » Ιστορία
Ιστορία
Εταιρεία

Η ΒΑΛΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1927 από τους αδελφούς Βαλιάδη. Ήταν το πρώτο εργοστάσιο κατασκευής ηλεκτροκινητήρων στην Ελλάδα. Πρόκειται για την παλαιότερη επιχείρηση στο αντικείμενο στη χώρα, επιχείρηση που πάντα είχε ηγετικό ρόλο, από τη στιγμή της ίδρυσής της μέχρι και σήμερα, στον κλάδο αυτό της Ελληνικής και της Βαλκανικής αγοράς εν γένει.

Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της μεταξύ των δραστηριοτήτων της περιλαμβανόταν η κατασκευή και επισκευή κινητήρων συνεχούς ρεύματος. Στη συνέχεια, η επιχείρηση επεξέτεινε τις δραστηριότητές της και στον τομέα των γεννητριών εναλλασσομένου ρεύματος.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την καθιέρωση του εναλλασσομένου ρεύματος, αρχίζει την κατασκευή επαγωγικών κινητήρων δακτυλιοφόρου και βραχυκυκλωμένου δρομέα, αντίστοιχα, κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

 • Το 1949 αναλαμβάνει, κατασκευάζει και παραδίδει την Εταιρία Ύδρευσης ηλεκτροκινητήρες των 850 ΗΡ.
 • Το 1956 αρχίζει την παραγωγή στεγανών κινητήρων.
 • Από το 1965 αρχίζει την κατασκευή κινητήρων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις συστάσεις της IEC. Την ίδια χρονιά αρχίζει την κατασκευή αντλητικών συστημάτων και πιο συγκεκριμένα τα Μονομπλόκ.
 • Το 1956 διευρύνει τα όρια ισχύος, φτάνοντας τους 430 ΗΡ στη γκάμα των κοινών κινητήρων.
 • Το 1975 αρχίζει την παραγωγή ηλεκτροκινητήρων αντιεκρηκτικού τύπου Ex.
 • To 1979 λανσάρει το αλουμινένιο περίβλημα για όλους τους κινητήρες μέχρι 7,5Kw, διατηρώντας παράλληλα και την παραγωγή κινητήρων με χυτοσιδηρό περίβλημα.
 • Το 1980 το τμήμα μελετών αρχίζει τη σχεδίαση και κατασκευή κινητήρων κοίλου άξονα. Την ίδια χρονιά ξεκινά και η παραγωγή κινητήρων αυτού του τύπου.
 • Το 1994 αναπτύσσεται μια διάταξη για κινητήρες ειδικού τύπου που αποτελεί ιδιοκατασκευή της Εταιρίας, για τον έλεγχο ταχύτητας (έλεγχος τάσης με διατάξεις Triac) ιδίως για κινητήρες με φυγοκεντρικά φορτία (αντλίες, ανεμιστήρες, κ.λπ.). Η διάταξη αυτή είναι σε παραγωγή από το 1996.
 • Το 1995 αρχίζει τη διάθεση ρυθμιστών στροφών (inverter) στην ελληνική αγορά.
 • Την ίδια χρονιά η Εταιρία μας χρηματοδότησε ένα τριετές ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ρυθμιστών στροφών εναλλασσομένου ρεύματος (AC Inverters). Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος χρηματοδότησε επίσης την εκπόνηση διδακτορικής εργασίας πάνω στον προηγμένο διανυσματικό έλεγχο κινητήρων εναλλασσομένου ρεύματος.
 • Το 1996 η Εταιρία μας αποκτά πιστοποίηση ISO-9002 για την κατασκευή, διάθεση και επισκευή ηλεκτροκινητήρων.
 • Από το 1997 όλα τα προϊόντα μας φέρουν σήμανση CE.
 • Το 1997 αναβαθμίζεται η πιστοποίηση ποιότητας της Εταιρίας μας από ISO 9002 σε ISO 9001 από το RW TUV.
 • Το 1997 αρχίζει η διάθεση κινητήρων αντιεκρηκτικού τύπου με πιστοποίηση (EEx-d) από το ιταλικό ινστιτούτο CESI.
 • Το 2000 η Εταιρία αναπτύσσει ειδικής κατασκευής ηλεκτροκινητήρες με ρυθμιστή στροφών (inverter) που λειτουργούν στις 10.000 στροφές (RPM). Οι κινητήρες αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται σε κοπτικά και διατρητικά μηχανήματα.
 • Το 2002 οι αντιεκρηκτικού τύπου κινητήρες μας αποκτούν επίσης πιστοποίηση ΑΤΕΧ.


Το οργανόγραμμα της Εταιρίας περιλαμβάνει το κατασκευαστικό τμήμα κοινών και ειδικών ασύγχρονων κινητήρων, το τμήμα επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων παντός τύπου, το τμήμα δοκιμών και ελέγχου ποιότητας, και το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα παραγωγής του εργοστασίου μας, εκτός από τους τριφασικούς κινητήρες βραχυκυκλωμένου κλωβού, περιλαμβάνει κινητήρες δακτυλιοφόρου δρομέα, μονοφασικούς κινητήρες, κινητήρες με φρένο, κινητήρες δύο ταχυτήτων, κινητήρες αντιεκρηκτικού τύπου (Ex), κινητήρες κοίλου άξονα, ηλεκτρομειωτήρες και αντλητικά συστήματα υψηλής και χαμηλής πίεσης.

Διαθέτουμε επίσης κινητήρες υψηλής τάσης και κινητήρες συνεχούς ρεύματος σε συνεργασία με ευρωπαϊκό εργοστάσιο.

Τέλος, το τμήμα επισκευών του εργοστασίου μας αναλαμβάνει την επισκευή κινητήρων υψηλής και χαμηλής τάσης, κινητήρων συνεχούς ρεύματος, κ.λπ. Έχουμε ήδη επισκευάσει κινητήρες υψηλής τάσης πολλών εταιριών που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση λειτουργίας.

Γρηγορίου Λαμπράκη 18, 141 23 Λυκόβρυση. Τ: 210 2817217. Φ: 2102814277. valiadis@valiadis.gr