ηλεκτροκινητήρας, ηλεκτροκινητήρες, μοτέρ, ινβέρτερ, ινβέρτερς, ομαλοί εκκινητές, ρυθμιστές στροφών, ομαλός εκκινητής, ρυθμιστής στροφών, χυτοσιδηροί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες αλουμινίου, μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες κοίλου άξονος, κινητήρες προστασίας IP23, κινητήρες μέσης τάσης, αντιεκρηκτικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες συνεχούς ρεύματος, φρένα, μειωτήρες, electric motors, motors, pumps, gears, inverters, inverter, soft starters, high voltage motors, special motors, brake motors, slip ring motors, liquid starters, medium voltage motors, direct current motors, squirrel cage motors, slip-ring motors, low voltage motors, flange-mounting motors, frequency converters, frequency changers, motor bases, pulleys, bearings
Αναζήτηση κινητήρων
Ισχύς (kW/hp):
Πόλοι/Ταχύτητα (στρ/λ):
Έδραση:
Οικογένεια:
  » Προϊόντα » Βαλιάδης ΑΕ Ηλεκτροκινητήρες » Γενικές πληροφορίες » Συνδεσμολογία
Συνδεσμολογία
Γενικές πληροφορίες

Y ή σύνδεση αστέρα

 

 

Η συνδεσμολογία αστέρα επιτυγχάνεται ενώνοντας τους ακροδέκτες W2, U2, V2 (σύνδεση αστέρα) και συνδέοντας τους ακροδέκτες U1, V1, W1 στους αγωγούς.

Το φασικό ρεύμα Iph και η φασική τάση Vph έχουν ως εξής:

 

Iph = In
Vph = Vn/3

 

Όπου:

 

In:   Το ρεύμα της γραμμής
Vn:   Η τάση της γραμμής

 

Δ ή σύνδεση τριγώνου

Η συνδεσμολογία τριγώνου επιτυγχάνεται συνδέοντας το άκρο κάθε τυλίγματος στην αρχή του επόμενου.
Η φασική ένταση Iph και η φασική τάση Vph έχουν ως εξής:

 

Iph=In/3
Vph= Vn

 

Εκκίνηση αστέρα-τριγώνου

 

Η εκκίνηση αστέρα-τριγώνου αποτελεί έναν εύκολο τρόπο μείωσης του ρεύματος και της ροπής εκκίνησης.
Η εκκίνηση κινητήρων με τη μέθοδο αστέρα-τριγώνου μπορεί να γίνεται μόνο όταν η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση των αντίστοιχων κινητήρων σε συνδεσμολογία τριγώνου.

 

 

Γρηγορίου Λαμπράκη 18, 141 23 Λυκόβρυση. Τ: 210 2817217. Φ: 2102814277. valiadis@valiadis.gr