ηλεκτροκινητήρας, ηλεκτροκινητήρες, μοτέρ, ινβέρτερ, ινβέρτερς, ομαλοί εκκινητές, ρυθμιστές στροφών, ομαλός εκκινητής, ρυθμιστής στροφών, χυτοσιδηροί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες αλουμινίου, μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες κοίλου άξονος, κινητήρες προστασίας IP23, κινητήρες μέσης τάσης, αντιεκρηκτικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες συνεχούς ρεύματος, φρένα, μειωτήρες, electric motors, motors, pumps, gears, inverters, inverter, soft starters, high voltage motors, special motors, brake motors, slip ring motors, liquid starters, medium voltage motors, direct current motors, squirrel cage motors, slip-ring motors, low voltage motors, flange-mounting motors, frequency converters, frequency changers, motor bases, pulleys, bearings
Αναζήτηση κινητήρων
Ισχύς (kW/hp):
Πόλοι/Ταχύτητα (στρ/λ):
Έδραση:
Οικογένεια:
  » Προϊόντα » Βαλιάδης ΑΕ Ηλεκτροκινητήρες » Γενικές πληροφορίες » Βαθμός προστασίας
Βαθμός προστασίας
Γενικές πληροφορίες

 

Εγκατάσταση


Οι κινητήρες μπορούν να εγκαθίστανται υπαίθρια και σε σκονισμένο και χημικά δραστικό περιβάλλον (συνθήκες βιομηχανικού περιβάλλοντος) υπό θερμοκρασία από -20°C έως +40°C.


Μηχανική προστασία


Τα συστήματα μηχανικής προστασίας ηλεκτροκινητήρων ταξινομούνται σύμφωνα με τον κωδικό IP ακολουθούμενο από 2 αριθμούς και (σε μερικές περιπτώσεις) από ένα γράμμα.


IP (διεθνής τυποποίηση προστασίας)


1ο ψηφίο: 0-6
Δηλώνει το είδος προστασίας έναντι τυχαίας επαφής με ξένα σώματα.
2ο ψηφίο: 0-8
Δηλώνει το είδος προστασίας έναντι εισχώρησης νερού.

 

Περίβλημα Προστασία έναντι τυχαίας επαφής με ξένα
σώματα ή διείσδυσης ξένων σωμάτων
Προστασία από νερό
IP23: βασική σχεδίαση
για τις σειρές AB, KA-A, AHV
Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων
μεγαλύτερων από 12 mm (π.χ. δάκτυλα)
Προστασία από το νερό
της βροχής σε κλίση μέχρι 60°
IP54 Πλήρης προστασία έναντι διείσδυσης και
πρόσβασης ζώντων μερών καθώς και έναντι
επαφής με κινητά μέρη μέσα στο περίβλημα.
Προστασία από επικίνδυνες επικαθίσεις
σκόνης. Ατελής προστασία έναντι σκόνης,
αλλά επαρκώς προστατευμένο ώστε να διατηρείται
η ικανοποιητική λειτουργία της μηχανής.
Δεν υφίσταται βλάβη στον
κινητήρα από εκτόξευση νερού.
IP55: βασική σχεδίαση για τις
σειρές K, AK, MK KHV, TMKHV
  Δεν επέρχεται βλάβη
στον κινητήρα από ψεκασμό
με νερό από ακροφύσιο
εστιασμένο στον κινητήρα
από οποιαδήποτε κατεύθυνση.
IP56: (προαιρετικά για
K, AK, MK, KHV, TMKHV)
  Επαρκής προστασία για την
αποτροπή εισχώρησης στο
περίβλημα επικίνδυνης
ποσότητας νερού αν ο
κινητήρας εκτεθεί σε
έντονο θαλάσσιο κυματισμό
ή ψεκαστεί με δέσμη νερού
που εστιάζεται πάνω του.
IP65 (προαιρετικό
για K, AK, MK)
Σύμφωνα με το
DIN 40 050/ Ιούλ.1980
(1ο ID Νο [6]
προστασία από σκόνη,
δεν περιλαμβάνεται
στο DIN IEC 34 Μέρος 5)
Πλήρης προστασία έναντι διείσδυσης και
πρόσβασης ζώντων μερών καθώς και έναντι
επαφής με κινητά μέρη μέσα στο περίβλημα.
Στεγανοποίηση για αποφυγή διείσδυσης
σκόνης (στεγανό έναντι σκόνης).
Δεν επέρχεται βλάβη στον
κινητήρα από ψεκασμό με νερό
από ακροφύσιο εστιασμένο
στον κινητήρα από
οποιαδήποτε κατεύθυνση.

 

Γρηγορίου Λαμπράκη 18, 141 23 Λυκόβρυση. Τ: 210 2817217. Φ: 2102814277. valiadis@valiadis.gr