ηλεκτροκινητήρας, ηλεκτροκινητήρες, μοτέρ, ινβέρτερ, ινβέρτερς, ομαλοί εκκινητές, ρυθμιστές στροφών, ομαλός εκκινητής, ρυθμιστής στροφών, χυτοσιδηροί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες αλουμινίου, μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες κοίλου άξονος, κινητήρες προστασίας IP23, κινητήρες μέσης τάσης, αντιεκρηκτικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες συνεχούς ρεύματος, φρένα, μειωτήρες, electric motors, motors, pumps, gears, inverters, inverter, soft starters, high voltage motors, special motors, brake motors, slip ring motors, liquid starters, medium voltage motors, direct current motors, squirrel cage motors, slip-ring motors, low voltage motors, flange-mounting motors, frequency converters, frequency changers, motor bases, pulleys, bearings
Αναζήτηση κινητήρων
Ισχύς (kW/hp):
Πόλοι/Ταχύτητα (στρ/λ):
Έδραση:
Οικογένεια:
  » Προϊόντα » Βαλιάδης ΑΕ Ηλεκτροκινητήρες » Γενικές πληροφορίες » Μορφές έδρασης
Μορφές έδρασης
Γενικές πληροφορίες

Οι πλέον συνηθισμένοι τρόποι έδρασης δίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Διατίθενται και άλλοι τρόποι έδρασης αν ζητηθούν.

Ο τρόπος έδρασης κάθε κινητήρα αναγράφεται στην πινακίδα του.
Οι τυποποιημένοι κινητήρες παραγγέλλονται με τους βασικούς τρόπους έδρασής τους (εδράσεις γενικού τύπου) IM B3, IM B5, IM B14 και μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις παρακάτω θέσεις τοποθέτησης:

 

IM B3 σε:   IM B6, IM B7, IM B8, IM V5 ή IM V6.
IM B5 σε:   IM V1 ή IM V3 [με εξαίρεση τις ειδικές διαμορφώσεις όπου χρησιμοποιούνται
έδρανα σειράς 7000 για κατακόρυφη έδραση V1 & V3]
IM B14 σε:   IM V18 ή IM V19.

 

 

Γρηγορίου Λαμπράκη 18, 141 23 Λυκόβρυση. Τ: 210 2817217. Φ: 2102814277. valiadis@valiadis.gr