ηλεκτροκινητήρας, ηλεκτροκινητήρες, μοτέρ, ινβέρτερ, ινβέρτερς, ομαλοί εκκινητές, ρυθμιστές στροφών, ομαλός εκκινητής, ρυθμιστής στροφών, χυτοσιδηροί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες αλουμινίου, μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες κοίλου άξονος, κινητήρες προστασίας IP23, κινητήρες μέσης τάσης, αντιεκρηκτικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες συνεχούς ρεύματος, φρένα, μειωτήρες, electric motors, motors, pumps, gears, inverters, inverter, soft starters, high voltage motors, special motors, brake motors, slip ring motors, liquid starters, medium voltage motors, direct current motors, squirrel cage motors, slip-ring motors, low voltage motors, flange-mounting motors, frequency converters, frequency changers, motor bases, pulleys, bearings
Αναζήτηση κινητήρων
Ισχύς (kW/hp):
Πόλοι/Ταχύτητα (στρ/λ):
Έδραση:
Οικογένεια:
  » Προϊόντα » Βαλιάδης ΑΕ Ηλεκτροκινητήρες » Σειρά Κ Χυτοσιδηροί ηλεκτροκινητήρες » Διαστασιολόγιο
Σειρά Κ Χυτοσιδηροί ηλεκτροκινητήρες
Διαστασιολόγιο
Φίλτρο:
Τύπος Ισχύς Πόλοι Ταχύτητα Έδραση Οικογένεια
  kW hp   στρ/λ    
K80 0,18 0,25 8 630 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,18 0,25 8 630 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,18 0,25 8 630 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,18 0,25 8 630 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,18 0,25 8 630 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,18 0,25 8 630 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,25 0,33 8 640 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,25 0,33 8 640 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,25 0,33 8 640 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,25 0,33 8 640 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,25 0,33 8 640 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,25 0,33 8 640 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,37 0,50 6 890 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,37 0,50 6 890 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,37 0,50 6 890 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,37 0,50 6 890 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,37 0,50 6 890 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,37 0,50 6 890 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 0,37 0,50 8 660 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 0,37 0,50 8 660 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 0,37 0,50 8 660 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 0,37 0,50 8 660 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 0,37 0,50 8 660 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 0,37 0,50 8 660 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,55 0,75 4 1.399 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,55 0,75 4 1.399 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,55 0,75 4 1.399 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,55 0,75 4 1.399 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,55 0,75 4 1.399 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,55 0,75 4 1.399 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,55 0,75 6 890 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,55 0,75 6 890 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,55 0,75 6 890 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,55 0,75 6 890 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,55 0,75 6 890 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,55 0,75 6 890 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 0,55 0,75 8 660 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 0,55 0,75 8 660 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 0,55 0,75 8 660 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 0,55 0,75 8 660 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 0,55 0,75 8 660 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 0,55 0,75 8 660 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,75 1,00 2 2.834 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,75 1,00 2 2.834 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,75 1,00 2 2.834 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,75 1,00 2 2.834 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,75 1,00 2 2.834 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,75 1,00 2 2.834 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,75 1,00 4 1.394 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,75 1,00 4 1.394 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,75 1,00 4 1.394 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,75 1,00 4 1.394 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,75 1,00 4 1.394 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 0,75 1,00 4 1.394 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 0,75 1,00 6 932 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 0,75 1,00 6 932 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 0,75 1,00 6 932 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 0,75 1,00 6 932 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 0,75 1,00 6 932 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 0,75 1,00 6 932 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 0,75 1,00 8 690 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 0,75 1,00 8 690 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 0,75 1,00 8 690 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 0,75 1,00 8 690 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 0,75 1,00 8 690 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 0,75 1,00 8 690 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 1,10 1,50 2 2.837 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 1,10 1,50 2 2.837 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 1,10 1,50 2 2.837 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 1,10 1,50 2 2.837 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 1,10 1,50 2 2.837 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K80 1,10 1,50 2 2.837 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 1,10 1,50 4 1.387 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 1,10 1,50 4 1.387 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 1,10 1,50 4 1.387 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 1,10 1,50 4 1.387 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 1,10 1,50 4 1.387 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 1,10 1,50 4 1.387 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 1,10 1,50 6 919 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 1,10 1,50 6 919 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 1,10 1,50 6 919 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 1,10 1,50 6 919 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 1,10 1,50 6 919 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 1,10 1,50 6 919 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 1,10 1,50 8 690 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 1,10 1,50 8 690 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 1,10 1,50 8 690 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 1,10 1,50 8 690 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 1,10 1,50 8 690 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 1,10 1,50 8 690 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 1,50 2,00 2 2.825 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 1,50 2,00 2 2.825 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 1,50 2,00 2 2.825 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 1,50 2,00 2 2.825 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 1,50 2,00 2 2.825 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90S 1,50 2,00 2 2.825 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 1,50 2,00 4 1.400 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 1,50 2,00 4 1.400 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 1,50 2,00 4 1.400 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 1,50 2,00 4 1.400 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 1,50 2,00 4 1.400 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 1,50 2,00 4 1.400 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 1,50 2,00 6 944 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 1,50 2,00 6 944 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 1,50 2,00 6 944 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 1,50 2,00 6 944 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 1,50 2,00 6 944 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 1,50 2,00 6 944 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 1,50 2,00 8 680 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 1,50 2,00 8 680 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 1,50 2,00 8 680 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 1,50 2,00 8 680 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 1,50 2,00 8 680 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 1,50 2,00 8 680 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 2,20 3,00 2 2.823 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 2,20 3,00 2 2.823 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 2,20 3,00 2 2.823 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 2,20 3,00 2 2.823 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 2,20 3,00 2 2.823 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K90L 2,20 3,00 2 2.823 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 2,20 3,00 4 1.420 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 2,20 3,00 4 1.420 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 2,20 3,00 4 1.420 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 2,20 3,00 4 1.420 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 2,20 3,00 4 1.420 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 2,20 3,00 4 1.420 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 2,20 3,00 6 935 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 2,20 3,00 6 935 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 2,20 3,00 6 935 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 2,20 3,00 6 935 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 2,20 3,00 6 935 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 2,20 3,00 6 935 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 2,20 3,00 8 710 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 2,20 3,00 8 710 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 2,20 3,00 8 710 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 2,20 3,00 8 710 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 2,20 3,00 8 710 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 2,20 3,00 8 710 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 3,00 4,00 2 2.845 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 3,00 4,00 2 2.845 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 3,00 4,00 2 2.845 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 3,00 4,00 2 2.845 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 3,00 4,00 2 2.845 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 3,00 4,00 2 2.845 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 3,00 4,00 4 1.410 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 3,00 4,00 4 1.410 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 3,00 4,00 4 1.410 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 3,00 4,00 4 1.410 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 3,00 4,00 4 1.410 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K100L 3,00 4,00 4 1.410 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 3,00 4,00 6 960 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 3,00 4,00 6 960 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 3,00 4,00 6 960 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 3,00 4,00 6 960 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 3,00 4,00 6 960 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 3,00 4,00 6 960 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 3,00 4,00 8 710 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 3,00 4,00 8 710 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 3,00 4,00 8 710 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 3,00 4,00 8 710 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 3,00 4,00 8 710 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 3,00 4,00 8 710 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 4,00 5,50 2 2.868 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 4,00 5,50 2 2.868 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 4,00 5,50 2 2.868 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 4,00 5,50 2 2.868 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 4,00 5,50 2 2.868 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 4,00 5,50 2 2.868 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 4,00 5,50 4 1.441 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 4,00 5,50 4 1.441 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 4,00 5,50 4 1.441 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 4,00 5,50 4 1.441 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 4,00 5,50 4 1.441 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 4,00 5,50 4 1.441 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 4,00 5,50 6 960 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 4,00 5,50 6 960 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 4,00 5,50 6 960 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 4,00 5,50 6 960 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 4,00 5,50 6 960 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 4,00 5,50 6 960 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160M 4,00 5,50 8 720 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160M 4,00 5,50 8 720 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160M 4,00 5,50 8 720 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160M 4,00 5,50 8 720 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 5,50 7,50 2 2.900 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 5,50 7,50 2 2.885 B3 Μειωμένου μεγέθους
K132S 5,50 7,50 2 2.900 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 5,50 7,50 2 2.885 B5 Μειωμένου μεγέθους
K132S 5,50 7,50 2 2.900 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 5,50 7,50 2 2.885 B14A Μειωμένου μεγέθους
K132S 5,50 7,50 2 2.900 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 5,50 7,50 2 2.885 B34A Μειωμένου μεγέθους
K132S 5,50 7,50 2 2.900 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 5,50 7,50 2 2.885 B34B Μειωμένου μεγέθους
K132S 5,50 7,50 2 2.900 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K112M 5,50 7,50 2 2.885 B35 Μειωμένου μεγέθους
K132S 5,50 7,50 4 1.445 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 5,50 7,50 4 1.445 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 5,50 7,50 4 1.445 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 5,50 7,50 4 1.445 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 5,50 7,50 4 1.445 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 5,50 7,50 4 1.445 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 5,50 7,50 6 960 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 5,50 7,50 6 960 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 5,50 7,50 6 960 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 5,50 7,50 6 960 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 5,50 7,50 6 960 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 5,50 7,50 6 960 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160M 5,50 7,50 8 720 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160M 5,50 7,50 8 720 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160M 5,50 7,50 8 720 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160M 5,50 7,50 8 720 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 7,50 10,00 2 2.912 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 7,50 10,00 2 2.912 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 7,50 10,00 2 2.912 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 7,50 10,00 2 2.912 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 7,50 10,00 2 2.912 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132S 7,50 10,00 2 2.912 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 7,50 10,00 4 1.440 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 7,50 10,00 4 1.440 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 7,50 10,00 4 1.440 B14A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 7,50 10,00 4 1.440 B34A Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 7,50 10,00 4 1.440 B34B Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 7,50 10,00 4 1.440 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160M 7,50 10,00 6 968 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160M 7,50 10,00 6 968 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160M 7,50 10,00 6 968 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160M 7,50 10,00 6 968 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 7,50 10,00 8 720 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 7,50 10,00 8 720 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 7,50 10,00 8 720 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 7,50 10,00 8 720 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 11,00 15,00 2 2.874 B3 Μειωμένου μεγέθους
K160M 11,00 15,00 2 2.929 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160M 11,00 15,00 2 2.929 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 11,00 15,00 2 2.874 B5 Μειωμένου μεγέθους
K160M 11,00 15,00 2 2.929 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 11,00 15,00 2 2.874 B14A Μειωμένου μεγέθους
K132M 11,00 15,00 2 2.874 B34A Μειωμένου μεγέθους
K132M 11,00 15,00 2 2.874 B34B Μειωμένου μεγέθους
K160M 11,00 15,00 2 2.929 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 11,00 15,00 2 2.874 B35 Μειωμένου μεγέθους
K160M 11,00 15,00 4 1.459 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 11,00 15,00 4 1.457 B3 Μειωμένου μεγέθους
K160M 11,00 15,00 4 1.459 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 11,00 15,00 4 1.457 B5 Μειωμένου μεγέθους
K160M 11,00 15,00 4 1.459 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 11,00 15,00 4 1.457 B14A Μειωμένου μεγέθους
K132M 11,00 15,00 4 1.457 B34A Μειωμένου μεγέθους
K132M 11,00 15,00 4 1.457 B34B Μειωμένου μεγέθους
K160M 11,00 15,00 4 1.459 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K132M 11,00 15,00 4 1.457 B35 Μειωμένου μεγέθους
K160L 11,00 15,00 6 968 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 11,00 15,00 6 968 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 11,00 15,00 6 968 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 11,00 15,00 6 968 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180L 11,00 15,00 8 730 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180L 11,00 15,00 8 730 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180L 11,00 15,00 8 730 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180L 11,00 15,00 8 730 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160M 15,00 20,00 2 2.925 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160M 15,00 20,00 2 2.925 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160M 15,00 20,00 2 2.925 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160M 15,00 20,00 2 2.925 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 15,00 20,00 4 1.455 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 15,00 20,00 4 1.455 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 15,00 20,00 4 1.455 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 15,00 20,00 4 1.455 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180L 15,00 20,00 6 976 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180L 15,00 20,00 6 976 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180L 15,00 20,00 6 976 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180L 15,00 20,00 6 976 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 15,00 20,00 8 730 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 15,00 20,00 8 730 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 15,00 20,00 8 730 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 15,00 20,00 8 730 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 18,50 25,00 2 2.915 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 18,50 25,00 2 2.915 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 18,50 25,00 2 2.915 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 18,50 25,00 2 2.915 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180M 18,50 25,00 4 1.464 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 18,50 25,00 4 1.459 B3 Μειωμένου μεγέθους
K180M 18,50 25,00 4 1.464 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 18,50 25,00 4 1.459 B5 Μειωμένου μεγέθους
K180M 18,50 25,00 4 1.464 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 18,50 25,00 4 1.459 V1 Μειωμένου μεγέθους
K180M 18,50 25,00 4 1.464 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 18,50 25,00 4 1.459 B35 Μειωμένου μεγέθους
K200L 18,50 25,00 6 979 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 18,50 25,00 6 979 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 18,50 25,00 6 979 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 18,50 25,00 6 979 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225S 18,50 25,00 8 730 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225S 18,50 25,00 8 730 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225S 18,50 25,00 8 730 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225S 18,50 25,00 8 730 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180M 22,00 30,00 2 2.942 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 22,00 30,00 2 2.917 B3 Μειωμένου μεγέθους
K180M 22,00 30,00 2 2.942 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 22,00 30,00 2 2.917 B5 Μειωμένου μεγέθους
K180M 22,00 30,00 2 2.942 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 22,00 30,00 2 2.917 V1 Μειωμένου μεγέθους
K180M 22,00 30,00 2 2.942 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K160L 22,00 30,00 2 2.917 B35 Μειωμένου μεγέθους
K180L 22,00 30,00 4 1.469 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180L 22,00 30,00 4 1.469 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180L 22,00 30,00 4 1.469 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180L 22,00 30,00 4 1.469 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 22,00 30,00 6 977 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 22,00 30,00 6 977 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 22,00 30,00 6 977 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 22,00 30,00 6 977 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225M 22,00 30,00 8 740 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225M 22,00 30,00 8 740 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225M 22,00 30,00 8 740 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225M 22,00 30,00 8 740 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 30,00 40,00 2 2.952 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180L 30,00 40,00 2 2.936 B3 Μειωμένου μεγέθους
K200L 30,00 40,00 2 2.952 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180L 30,00 40,00 2 2.936 B5 Μειωμένου μεγέθους
K200L 30,00 40,00 2 2.952 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180L 30,00 40,00 2 2.936 V1 Μειωμένου μεγέθους
K200L 30,00 40,00 2 2.952 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180L 30,00 40,00 2 2.936 B35 Μειωμένου μεγέθους
K200L 30,00 40,00 4 1.468 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180L 30,00 40,00 4 1.470 B3 Μειωμένου μεγέθους
K200L 30,00 40,00 4 1.468 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180L 30,00 40,00 4 1.470 B5 Μειωμένου μεγέθους
K200L 30,00 40,00 4 1.468 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180L 30,00 40,00 4 1.470 V1 Μειωμένου μεγέθους
K200L 30,00 40,00 4 1.468 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K180L 30,00 40,00 4 1.470 B35 Μειωμένου μεγέθους
K225M 30,00 40,00 6 983 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225M 30,00 40,00 6 983 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225M 30,00 40,00 6 983 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225M 30,00 40,00 6 983 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K250M 30,00 40,00 8 740 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K250M 30,00 40,00 8 740 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K250M 30,00 40,00 8 740 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K250M 30,00 40,00 8 740 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 37,00 50,00 2 2.949 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 37,00 50,00 2 2.949 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 37,00 50,00 2 2.949 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 37,00 50,00 2 2.949 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225S 37,00 50,00 4 1.480 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 37,00 50,00 4 1.471 B3 Μειωμένου μεγέθους
K225S 37,00 50,00 4 1.480 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 37,00 50,00 4 1.471 B5 Μειωμένου μεγέθους
K225S 37,00 50,00 4 1.480 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 37,00 50,00 4 1.471 V1 Μειωμένου μεγέθους
K225S 37,00 50,00 4 1.480 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 37,00 50,00 4 1.471 B35 Μειωμένου μεγέθους
K250M 37,00 50,00 6 979 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K250M 37,00 50,00 6 979 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K250M 37,00 50,00 6 979 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K250M 37,00 50,00 6 979 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280S 37,00 50,00 8 740 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280S 37,00 50,00 8 740 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280S 37,00 50,00 8 740 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280S 37,00 50,00 8 740 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225M 45,00 60,00 2 2.969 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 45,00 60,00 2 2.953 B3 Μειωμένου μεγέθους
K225M 45,00 60,00 2 2.969 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 45,00 60,00 2 2.953 B5 Μειωμένου μεγέθους
K225M 45,00 60,00 2 2.969 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 45,00 60,00 2 2.953 V1 Μειωμένου μεγέθους
K225M 45,00 60,00 2 2.969 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K200L 45,00 60,00 2 2.953 B35 Μειωμένου μεγέθους
K225M 45,00 60,00 4 1.479 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225M 45,00 60,00 4 1.479 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225M 45,00 60,00 4 1.479 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225M 45,00 60,00 4 1.479 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280S 45,00 60,00 6 988 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280S 45,00 60,00 6 988 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280S 45,00 60,00 6 988 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280S 45,00 60,00 6 988 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 45,00 60,00 8 740 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 45,00 60,00 8 740 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 45,00 60,00 8 740 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 45,00 60,00 8 740 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225M 55,00 75,00 2 2.970 B3 Μειωμένου μεγέθους
K250M 55,00 75,00 2 2.975 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K250M 55,00 75,00 2 2.975 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225M 55,00 75,00 2 2.970 B5 Μειωμένου μεγέθους
K225M 55,00 75,00 2 2.970 B5 Μειωμένου μεγέθους
K250M 55,00 75,00 2 2.975 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K250M 55,00 75,00 2 2.975 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225M 55,00 75,00 2 2.970 B35 Μειωμένου μεγέθους
K250M 55,00 75,00 4 1.476 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225M 55,00 75,00 4 1.481 B3 Μειωμένου μεγέθους
K250M 55,00 75,00 4 1.476 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225M 55,00 75,00 4 1.481 B5 Μειωμένου μεγέθους
K250M 55,00 75,00 4 1.476 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225M 55,00 75,00 4 1.481 V1 Μειωμένου μεγέθους
K250M 55,00 75,00 4 1.476 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K225M 55,00 75,00 4 1.481 B35 Μειωμένου μεγέθους
K280M 55,00 75,00 6 987 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 55,00 75,00 6 987 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 55,00 75,00 6 987 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 55,00 75,00 6 987 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315S 55,00 75,00 8 740 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315S 55,00 75,00 8 740 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315S 55,00 75,00 8 740 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315S 55,00 75,00 8 740 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280S 75,00 100,00 2 2.962 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K250M 75,00 100,00 2 2.972 B3 Μειωμένου μεγέθους
K280S 75,00 100,00 2 2.962 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K250M 75,00 100,00 2 2.972 B5 Μειωμένου μεγέθους
K280S 75,00 100,00 2 2.962 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K250M 75,00 100,00 2 2.972 V1 Μειωμένου μεγέθους
K280S 75,00 100,00 2 2.962 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K250M 75,00 100,00 2 2.972 B35 Μειωμένου μεγέθους
K280S 75,00 100,00 4 1.481 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K250M 75,00 100,00 4 1.478 B3 Μειωμένου μεγέθους
K280S 75,00 100,00 4 1.481 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K250M 75,00 100,00 4 1.478 B5 Μειωμένου μεγέθους
K280S 75,00 100,00 4 1.481 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K250M 75,00 100,00 4 1.478 V1 Μειωμένου μεγέθους
K280S 75,00 100,00 4 1.481 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K250M 75,00 100,00 4 1.478 B35 Μειωμένου μεγέθους
K315S 75,00 100,00 6 986 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315S 75,00 100,00 6 986 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315S 75,00 100,00 6 986 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315S 75,00 100,00 6 986 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315M 75,00 100,00 8 740 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315M 75,00 100,00 8 740 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315M 75,00 100,00 8 740 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315M 75,00 100,00 8 740 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 90,00 125,00 2 2.970 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 90,00 125,00 2 2.970 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 90,00 125,00 2 2.970 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 90,00 125,00 2 2.970 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 90,00 125,00 4 1.483 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 90,00 125,00 4 1.483 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 90,00 125,00 4 1.483 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 90,00 125,00 4 1.483 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315M 90,00 125,00 6 989 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315M 90,00 125,00 6 989 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315M 90,00 125,00 6 989 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315M 90,00 125,00 6 989 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 90,00 125,00 8 740 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 90,00 125,00 8 740 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 90,00 125,00 8 740 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 90,00 125,00 8 740 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315S 110,00 150,00 2 2.976 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 110,00 150,00 2 2.976 B3 Μειωμένου μεγέθους
K315S 110,00 150,00 2 2.976 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 110,00 150,00 2 2.976 B5 Μειωμένου μεγέθους
K315S 110,00 150,00 2 2.976 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 110,00 150,00 2 2.976 V1 Μειωμένου μεγέθους
K315S 110,00 150,00 2 2.976 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 110,00 150,00 2 2.976 B35 Μειωμένου μεγέθους
K315S 110,00 150,00 4 1.483 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 110,00 150,00 4 1.483 B3 Μειωμένου μεγέθους
K315S 110,00 150,00 4 1.483 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 110,00 150,00 4 1.483 B5 Μειωμένου μεγέθους
K315S 110,00 150,00 4 1.483 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315S 110,00 150,00 4 1.483 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280M 110,00 150,00 4 1.483 B35 Μειωμένου μεγέθους
K315L 110,00 150,00 6 989 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 110,00 150,00 6 989 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 110,00 150,00 6 989 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 110,00 150,00 6 989 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 110,00 150,00 8 740 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 110,00 150,00 8 740 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 110,00 150,00 8 740 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 110,00 150,00 8 740 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315M 132,00 180,00 2 2.979 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315M 132,00 180,00 2 2.979 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315M 132,00 180,00 2 2.979 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315M 132,00 180,00 2 2.979 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315M 132,00 180,00 4 1.486 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315M 132,00 180,00 4 1.486 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315M 132,00 180,00 4 1.486 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315M 132,00 180,00 4 1.486 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280LX 132,00 180,00 6 990 B3 Μειωμένου μεγέθους
K315L 132,00 180,00 6 987 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 132,00 180,00 6 987 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280LX 132,00 180,00 6 990 B5 Μειωμένου μεγέθους
K315L 132,00 180,00 6 987 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280LX 132,00 180,00 6 990 V1 Μειωμένου μεγέθους
K315L 132,00 180,00 6 987 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280LX 132,00 180,00 6 990 B35 Μειωμένου μεγέθους
K355M 132,00 180,00 8 740 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 132,00 180,00 8 740 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 132,00 180,00 8 740 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 132,00 180,00 8 740 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 160,00 220,00 2 2.982 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280LX 160,00 220,00 2 2.985 B3 Μειωμένου μεγέθους
K315L 160,00 220,00 2 2.982 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280LX 160,00 220,00 2 2.985 B5 Μειωμένου μεγέθους
K315L 160,00 220,00 2 2.982 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280LX 160,00 220,00 2 2.985 V1 Μειωμένου μεγέθους
K315L 160,00 220,00 2 2.982 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280LX 160,00 220,00 2 2.985 B35 Μειωμένου μεγέθους
K315L 160,00 220,00 4 1.488 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280LX 160,00 220,00 4 1.490 B3 Μειωμένου μεγέθους
K315L 160,00 220,00 4 1.488 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280LX 160,00 220,00 4 1.490 B5 Μειωμένου μεγέθους
K315L 160,00 220,00 4 1.488 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280LX 160,00 220,00 4 1.490 V1 Μειωμένου μεγέθους
K315L 160,00 220,00 4 1.488 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K280LX 160,00 220,00 4 1.490 B35 Μειωμένου μεγέθους
K355M 160,00 220,00 6 990 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 160,00 220,00 6 990 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 160,00 220,00 6 990 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 160,00 220,00 6 990 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 160,00 220,00 8 740 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 160,00 220,00 8 740 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 160,00 220,00 8 740 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 160,00 220,00 8 740 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 200,00 270,00 2 2.981 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 200,00 270,00 2 2.981 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 200,00 270,00 2 2.981 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 200,00 270,00 2 2.981 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 200,00 270,00 4 1.481 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 200,00 270,00 4 1.481 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 200,00 270,00 4 1.481 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315L 200,00 270,00 4 1.481 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 200,00 270,00 6 991 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 200,00 270,00 6 991 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 200,00 270,00 6 991 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 200,00 270,00 6 991 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355L 200,00 270,00 8 740 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355L 200,00 270,00 8 740 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355L 200,00 270,00 8 740 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355L 200,00 270,00 8 740 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 250,00 340,00 2 2.985 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 250,00 340,00 2 2.985 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 250,00 340,00 2 2.985 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 250,00 340,00 2 2.985 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 250,00 340,00 4 1.483 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315 250,00 340,00 4 1.485 B3 Μειωμένου μεγέθους
K355M 250,00 340,00 4 1.483 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 250,00 340,00 4 1.483 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355M 250,00 340,00 4 1.483 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355L 250,00 340,00 6 988 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355L 250,00 340,00 6 988 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355L 250,00 340,00 6 988 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355L 250,00 340,00 6 988 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 250,00 340,00 8 740 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355L(HL) 250,00 340,00 8 741 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 250,00 340,00 8 740 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 250,00 340,00 8 740 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355L 315,00 430,00 2 2.980 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315LX 315,00 430,00 2 2.980 B3 Μειωμένου μεγέθους
K355L 315,00 430,00 2 2.980 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315LX 315,00 430,00 2 2.980 B5 Μειωμένου μεγέθους
K355L 315,00 430,00 2 2.980 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315LX 315,00 430,00 2 2.980 V1 Μειωμένου μεγέθους
K355L 315,00 430,00 2 2.980 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315LX 315,00 430,00 2 2.980 B35 Μειωμένου μεγέθους
K355L 315,00 430,00 4 1.490 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315LX 315,00 430,00 4 1.485 B3 Μειωμένου μεγέθους
K355L 315,00 430,00 4 1.490 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315LX 315,00 430,00 4 1.485 B5 Μειωμένου μεγέθους
K355L 315,00 430,00 4 1.490 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315LX 315,00 430,00 4 1.485 V1 Μειωμένου μεγέθους
K315LX 315,00 430,00 4 1.485 V1 Μειωμένου μεγέθους
K355L 315,00 430,00 4 1.490 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K315LX 315,00 430,00 4 1.485 B35 Μειωμένου μεγέθους
K400 315,00 430,00 6 990 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 315,00 430,00 6 990 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 315,00 430,00 6 990 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 315,00 430,00 8 740 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 315,00 430,00 8 740 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 315,00 430,00 8 740 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355L 355,00 480,00 2 2.975 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355L 355,00 480,00 2 2.975 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355L 355,00 480,00 2 2.975 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355L 355,00 480,00 2 2.975 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355L 355,00 480,00 4 1.490 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355L 355,00 480,00 4 1.490 B5 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355L 355,00 480,00 4 1.490 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355L 355,00 480,00 4 1.490 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 355,00 480,00 6 990 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355LX 355,00 480,00 6 989 B3 Μειωμένου μεγέθους
K355LX 355,00 480,00 6 989 B5 Μειωμένου μεγέθους
K400 355,00 480,00 6 990 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355LX 355,00 480,00 6 989 V1 Μειωμένου μεγέθους
K400 355,00 480,00 6 990 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355LX 355,00 480,00 6 989 B35 Μειωμένου μεγέθους
K400 355,00 480,00 8 740 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 355,00 480,00 8 740 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 355,00 480,00 8 740 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 400,00 540,00 2 2.975 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 400,00 540,00 2 2.975 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 400,00 540,00 2 2.975 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 400,00 540,00 4 1.490 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355L 400,00 540,00 4 1.488 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400(HL) 400,00 540,00 4 1.490 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 400,00 540,00 4 1.490 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 400,00 540,00 4 1.490 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 400,00 540,00 6 990 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 400,00 540,00 6 990 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 400,00 540,00 6 990 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 400,00 540,00 8 745 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 400,00 540,00 8 745 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 400,00 540,00 8 745 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 450,00 600,00 2 2.975 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 450,00 600,00 2 2.975 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 450,00 600,00 2 2.975 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 450,00 610,00 4 1.490 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355LX 450,00 610,00 4 1.488 B3 Μειωμένου μεγέθους
K355LX 450,00 610,00 4 1.488 B5 Μειωμένου μεγέθους
K400 450,00 610,00 4 1.490 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355LX 450,00 610,00 4 1.488 V1 Μειωμένου μεγέθους
K400 450,00 610,00 4 1.490 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K355LX 450,00 610,00 4 1.488 B35 Μειωμένου μεγέθους
K400 450,00 610,00 6 990 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 450,00 610,00 6 990 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 450,00 610,00 6 990 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 450,00 610,00 8 740 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 450,00 610,00 8 740 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 450,00 610,00 8 740 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 500,00 680,00 2 2.975 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 500,00 680,00 2 2.975 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 500,00 680,00 2 2.975 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 500,00 680,00 4 1.490 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 500,00 680,00 4 1.490 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 500,00 680,00 4 1.490 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 500,00 680,00 6 990 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 500,00 680,00 6 990 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 500,00 680,00 6 990 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 500,00 680,00 8 745 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 500,00 680,00 8 745 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 500,00 680,00 8 745 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 560,00 760,00 2 2.980 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 560,00 760,00 2 2.980 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 560,00 760,00 2 2.980 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 560,00 760,00 4 1.490 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 560,00 760,00 4 1.490 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 560,00 760,00 4 1.490 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 560,00 760,00 6 985 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 560,00 760,00 6 985 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 560,00 760,00 6 985 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 560,00 760,00 8 745 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 560,00 760,00 8 745 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 560,00 760,00 8 745 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 630,00 850,00 2 2.980 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 630,00 850,00 2 2.980 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 630,00 850,00 2 2.980 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 630,00 850,00 4 1.485 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 630,00 850,00 4 1.485 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 630,00 850,00 4 1.485 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 630,00 850,00 6 995 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 630,00 850,00 6 995 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 630,00 850,00 6 995 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 630,00 850,00 8 745 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 630,00 850,00 8 745 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 630,00 850,00 8 745 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 710,00 965,00 2 2.980 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 710,00 965,00 2 2.980 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 710,00 965,00 2 2.980 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 710,00 965,00 4 1.490 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 710,00 965,00 4 1.490 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K400 710,00 965,00 4 1.490 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 710,00 965,00 6 995 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 710,00 965,00 6 995 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 710,00 965,00 6 995 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 710,00 965,00 8 745 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 710,00 965,00 8 745 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 710,00 965,00 8 745 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 800,00 1.090,00 2 2.985 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 800,00 1.090,00 2 2.985 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 800,00 1.090,00 2 2.985 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 800,00 1.090,00 4 1.490 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 800,00 1.090,00 4 1.490 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 800,00 1.090,00 4 1.490 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 800,00 1.090,00 6 995 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 800,00 1.090,00 6 995 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 800,00 1.090,00 6 995 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 800,00 1.090,00 8 745 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 800,00 1.090,00 8 745 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 800,00 1.090,00 8 745 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 900,00 1.225,00 2 2.985 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 900,00 1.225,00 2 2.985 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 900,00 1.225,00 2 2.985 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 900,00 1.225,00 4 1.490 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 900,00 1.225,00 4 1.490 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 900,00 1.225,00 4 1.490 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 900,00 1.225,00 6 995 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 900,00 1.225,00 6 995 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 900,00 1.225,00 6 995 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 900,00 1.225,00 8 745 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 900,00 1.225,00 8 745 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 900,00 1.225,00 8 745 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 1.000,00 1.360,00 2 2.985 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 1.000,00 1.360,00 2 2.985 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 1.000,00 1.360,00 2 2.985 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 1.000,00 1.360,00 4 1.490 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 1.000,00 1.360,00 4 1.490 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K450 1.000,00 1.360,00 4 1.490 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 1.000,00 1.360,00 6 995 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 1.000,00 1.360,00 6 995 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 1.000,00 1.360,00 6 995 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K560 1.000,00 1.360,00 8 745 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K560 1.000,00 1.360,00 8 745 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K560 1.000,00 1.360,00 8 745 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 1.120,00 1.525,00 4 1.490 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 1.120,00 1.525,00 4 1.490 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 1.120,00 1.525,00 4 1.490 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 1.120,00 1.525,00 6 995 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 1.120,00 1.525,00 6 995 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 1.120,00 1.525,00 6 995 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K560 1.120,00 1.525,00 8 745 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K560 1.120,00 1.525,00 8 745 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K560 1.120,00 1.525,00 8 745 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 1.250,00 1.700,00 4 1.490 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 1.250,00 1.700,00 4 1.490 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 1.250,00 1.700,00 4 1.490 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K560 1.250,00 1.700,00 6 995 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K560 1.250,00 1.700,00 6 995 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K560 1.250,00 1.700,00 6 995 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K560 1.250,00 1.700,00 8 745 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K560 1.250,00 1.700,00 8 745 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K560 1.250,00 1.700,00 8 745 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 1.400,00 1.900,00 4 1.490 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 1.400,00 1.900,00 4 1.490 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K500 1.400,00 1.900,00 4 1.490 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K560 1.400,00 1.900,00 6 995 B3 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K560 1.400,00 1.900,00 6 995 V1 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
K560 1.400,00 1.900,00 6 995 B35 Τριφασικοί χυτοσιδήρου
Γρηγορίου Λαμπράκη 18, 141 23 Λυκόβρυση. Τ: 210 2817217. Φ: 2102814277. valiadis@valiadis.gr