ηλεκτροκινητήρας, ηλεκτροκινητήρες, μοτέρ, ινβέρτερ, ινβέρτερς, ομαλοί εκκινητές, ρυθμιστές στροφών, ομαλός εκκινητής, ρυθμιστής στροφών, χυτοσιδηροί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες αλουμινίου, μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες κοίλου άξονος, κινητήρες προστασίας IP23, κινητήρες μέσης τάσης, αντιεκρηκτικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες συνεχούς ρεύματος, φρένα, μειωτήρες, electric motors, motors, pumps, gears, inverters, inverter, soft starters, high voltage motors, special motors, brake motors, slip ring motors, liquid starters, medium voltage motors, direct current motors, squirrel cage motors, slip-ring motors, low voltage motors, flange-mounting motors, frequency converters, frequency changers, motor bases, pulleys, bearings
Αναζήτηση κινητήρων
Ισχύς (kW/hp):
Πόλοι/Ταχύτητα (στρ/λ):
Έδραση:
Οικογένεια:
  » Προϊόντα » Βαλιάδης ΑΕ - Ηλεκτροκινητήρες » Σειρά ΑΚ Ηλεκτροκινητήρες αλουμινίου » Διαστασιολόγιο
Σειρά ΑΚ Ηλεκτροκινητήρες αλουμινίου
Διαστασιολόγιο
Φίλτρο:
Τύπος Ισχύς Πόλοι Ταχύτητα Έδραση Οικογένεια
  kW hp   στρ/λ    
AK56 0,06 0,08 4 1.305 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,06 0,08 4 1.305 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,06 0,08 4 1.305 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,06 0,08 4 1.305 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,06 0,08 4 1.305 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,06 0,08 4 1.305 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,06 0,08 4 1.305 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 2 2.700 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 2 2.700 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 2 2.700 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 2 2.700 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 2 2.700 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 2 2.700 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 2 2.700 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 4 1.300 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 4 1.300 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 4 1.300 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 4 1.300 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 4 1.300 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 4 1.300 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 4 1.300 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,12 0,16 2 2.700 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,12 0,16 2 2.700 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,12 0,16 2 2.700 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,12 0,16 2 2.700 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,12 0,16 2 2.700 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,12 0,16 2 2.700 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,12 0,16 2 2.700 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,12 0,16 4 1.360 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,12 0,16 4 1.360 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,12 0,16 4 1.360 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,12 0,16 4 1.360 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,12 0,16 4 1.360 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,12 0,16 4 1.360 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,12 0,16 4 1.360 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 2 2.485 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 2 2.485 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 2 2.485 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 2 2.485 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 2 2.485 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 2 2.485 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 2 2.485 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 4 1.320 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 4 1.320 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 4 1.320 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 4 1.320 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 4 1.320 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 4 1.320 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 4 1.320 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,18 0,25 6 910 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,18 0,25 6 910 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,18 0,25 6 910 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,18 0,25 6 910 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,18 0,25 6 910 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,18 0,25 6 910 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,18 0,25 6 910 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,18 0,25 8 695 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,18 0,25 8 695 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,18 0,25 8 695 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,18 0,25 8 695 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,18 0,25 8 695 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,18 0,25 8 695 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,18 0,25 8 695 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,25 0,33 2 2.585 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,25 0,33 2 2.585 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,25 0,33 2 2.585 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,25 0,33 2 2.585 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,25 0,33 2 2.585 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,25 0,33 2 2.585 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,25 0,33 2 2.585 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,25 0,33 4 1.390 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,25 0,33 4 1.390 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,25 0,33 4 1.390 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,25 0,33 4 1.390 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,25 0,33 4 1.390 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,25 0,33 4 1.390 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,25 0,33 4 1.390 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,25 0,33 6 890 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,25 0,33 6 890 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,25 0,33 6 890 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,25 0,33 6 890 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,25 0,33 6 890 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,25 0,33 6 890 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,25 0,33 6 890 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,25 0,33 8 700 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,25 0,33 8 700 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,25 0,33 8 700 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,25 0,33 8 700 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,25 0,33 8 700 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,25 0,33 8 700 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,25 0,33 8 700 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 2 2.760 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 2 2.760 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 2 2.760 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 2 2.760 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 2 2.760 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 2 2.760 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 2 2.760 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 4 1.360 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 4 1.360 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 4 1.360 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 4 1.360 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 4 1.360 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 4 1.360 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 4 1.360 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,37 0,50 6 910 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,37 0,50 6 910 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,37 0,50 6 910 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,37 0,50 6 910 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,37 0,50 6 910 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,37 0,50 6 910 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,37 0,50 6 910 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,37 0,50 8 700 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,37 0,50 8 700 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,37 0,50 8 700 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,37 0,50 8 700 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,37 0,50 8 700 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,37 0,50 8 700 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,37 0,50 8 700 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,55 0,75 2 2.820 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,55 0,75 2 2.820 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,55 0,75 2 2.820 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,55 0,75 2 2.820 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,55 0,75 2 2.820 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,55 0,75 2 2.820 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,55 0,75 2 2.820 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,55 0,75 4 1.410 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,55 0,75 4 1.410 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,55 0,75 4 1.410 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,55 0,75 4 1.410 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,55 0,75 4 1.410 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,55 0,75 4 1.410 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,55 0,75 4 1.410 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,55 0,75 6 895 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,55 0,75 6 895 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,55 0,75 6 895 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,55 0,75 6 895 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,55 0,75 6 895 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,55 0,75 6 895 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,55 0,75 6 895 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 0,55 0,75 8 690 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 0,55 0,75 8 690 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 0,55 0,75 8 690 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 0,55 0,75 8 690 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 0,55 0,75 8 690 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 0,55 0,75 8 690 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 0,55 0,75 8 690 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,75 1,00 2 2.820 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,75 1,00 2 2.820 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,75 1,00 2 2.820 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,75 1,00 2 2.820 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,75 1,00 2 2.820 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,75 1,00 2 2.820 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,75 1,00 2 2.820 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,75 1,00 4 1.400 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,75 1,00 4 1.400 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,75 1,00 4 1.400 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,75 1,00 4 1.400 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,75 1,00 4 1.400 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,75 1,00 4 1.400 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,75 1,00 4 1.400 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,75 1,00 6 930 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,75 1,00 6 930 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,75 1,00 6 930 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,75 1,00 6 930 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,75 1,00 6 930 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,75 1,00 6 930 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,75 1,00 6 930 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 0,75 1,00 8 700 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 0,75 1,00 8 700 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 0,75 1,00 8 700 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 0,75 1,00 8 700 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 0,75 1,00 8 700 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 0,75 1,00 8 700 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 0,75 1,00 8 700 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 1,10 1,50 2 2.880 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 1,10 1,50 2 2.880 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 1,10 1,50 2 2.880 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 1,10 1,50 2 2.880 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 1,10 1,50 2 2.880 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 1,10 1,50 2 2.880 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 1,10 1,50 2 2.880 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 1,10 1,50 4 1.375 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 1,10 1,50 4 1.375 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 1,10 1,50 4 1.375 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 1,10 1,50 4 1.375 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 1,10 1,50 4 1.375 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 1,10 1,50 4 1.375 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 1,10 1,50 4 1.375 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,10 1,50 6 920 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,10 1,50 6 920 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,10 1,50 6 920 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,10 1,50 6 920 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,10 1,50 6 920 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,10 1,50 6 920 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,10 1,50 6 920 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,10 1,50 8 700 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,10 1,50 8 700 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,10 1,50 8 700 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,10 1,50 8 700 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,10 1,50 8 700 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,10 1,50 8 700 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,10 1,50 8 700 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 1,50 2,00 2 2.850 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 1,50 2,00 2 2.850 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 1,50 2,00 2 2.850 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 1,50 2,00 2 2.850 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 1,50 2,00 2 2.850 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 1,50 2,00 2 2.850 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 1,50 2,00 2 2.850 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,50 2,00 4 1.410 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,50 2,00 4 1.410 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,50 2,00 4 1.410 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,50 2,00 4 1.410 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,50 2,00 4 1.410 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,50 2,00 4 1.410 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,50 2,00 4 1.410 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,50 2,00 6 935 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,50 2,00 6 935 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,50 2,00 6 935 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,50 2,00 6 935 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,50 2,00 6 935 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,50 2,00 6 935 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,50 2,00 6 935 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 1,50 2,00 8 700 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 1,50 2,00 8 700 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 1,50 2,00 8 700 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 1,50 2,00 8 700 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 1,50 2,00 8 700 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 1,50 2,00 8 700 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 1,50 2,00 8 700 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 2,20 3,00 2 2.840 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 2,20 3,00 2 2.840 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 2,20 3,00 2 2.840 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 2,20 3,00 2 2.840 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 2,20 3,00 2 2.840 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 2,20 3,00 2 2.840 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 2,20 3,00 2 2.840 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 2,20 3,00 4 1.430 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 2,20 3,00 4 1.430 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 2,20 3,00 4 1.430 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 2,20 3,00 4 1.430 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 2,20 3,00 4 1.430 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 2,20 3,00 4 1.430 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 2,20 3,00 4 1.430 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 2,20 3,00 6 940 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 2,20 3,00 6 940 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 2,20 3,00 6 940 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 2,20 3,00 6 940 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 2,20 3,00 6 940 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 2,20 3,00 6 940 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 2,20 3,00 6 940 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 2,20 3,00 8 710 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 2,20 3,00 8 710 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 2,20 3,00 8 710 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 2,20 3,00 8 710 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 2,20 3,00 8 710 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 2,20 3,00 8 710 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 2,20 3,00 8 710 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 3,00 4,00 2 2.865 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 3,00 4,00 2 2.865 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 3,00 4,00 2 2.865 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 3,00 4,00 2 2.865 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 3,00 4,00 2 2.865 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 3,00 4,00 2 2.865 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 3,00 4,00 2 2.865 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 3,00 4,00 4 1.430 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 3,00 4,00 4 1.430 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 3,00 4,00 4 1.430 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 3,00 4,00 4 1.430 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 3,00 4,00 4 1.430 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 3,00 4,00 4 1.430 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 3,00 4,00 4 1.430 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 3,00 4,00 6 960 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 3,00 4,00 6 960 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 3,00 4,00 6 960 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 3,00 4,00 6 960 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 3,00 4,00 6 960 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 3,00 4,00 6 960 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 3,00 4,00 6 960 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 3,00 4,00 8 710 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 3,00 4,00 8 710 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 3,00 4,00 8 710 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 3,00 4,00 8 710 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 3,00 4,00 8 710 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 3,00 4,00 8 710 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 3,00 4,00 8 710 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 4,00 5,50 2 2.860 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 4,00 5,50 2 2.860 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 4,00 5,50 2 2.860 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 4,00 5,50 2 2.860 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 4,00 5,50 2 2.860 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 4,00 5,50 2 2.860 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 4,00 5,50 2 2.860 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 4,00 5,50 4 1.440 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 4,00 5,50 4 1.440 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 4,00 5,50 4 1.440 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 4,00 5,50 4 1.440 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 4,00 5,50 4 1.440 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 4,00 5,50 4 1.440 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 4,00 5,50 4 1.440 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 4,00 5,50 6 970 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 4,00 5,50 6 970 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 4,00 5,50 6 970 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 4,00 5,50 6 970 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 4,00 5,50 6 970 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 4,00 5,50 6 970 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 4,00 5,50 6 970 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 2 2.900 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 2 2.900 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 2 2.900 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 2 2.900 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 2 2.900 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 2 2.900 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 2 2.900 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 4 1.440 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 4 1.440 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 4 1.440 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 4 1.440 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 4 1.440 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 4 1.440 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 4 1.440 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 5,50 7,50 6 970 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 5,50 7,50 6 970 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 5,50 7,50 6 970 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 5,50 7,50 6 970 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 5,50 7,50 6 970 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 5,50 7,50 6 970 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 5,50 7,50 6 970 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 7,50 10,00 2 2.885 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 7,50 10,00 2 2.885 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 7,50 10,00 2 2.885 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 7,50 10,00 2 2.885 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 7,50 10,00 2 2.885 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 7,50 10,00 2 2.885 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 7,50 10,00 2 2.885 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 7,50 10,00 4 1.440 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 7,50 10,00 4 1.440 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 7,50 10,00 4 1.440 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 7,50 10,00 4 1.440 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 7,50 10,00 4 1.440 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 7,50 10,00 4 1.440 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 7,50 10,00 4 1.440 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 2 2.890 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 2 2.890 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 2 2.890 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 2 2.890 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 2 2.890 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 2 2.890 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 2 2.890 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 4 1.440 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 4 1.440 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 4 1.440 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 4 1.440 B14B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 4 1.440 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 4 1.440 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 4 1.440 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
Γρηγορίου Λαμπράκη 18, 141 23 Λυκόβρυση. Τ: 210 2817217. Φ: 2102814277. valiadis@valiadis.gr