ηλεκτροκινητήρας, ηλεκτροκινητήρες, μοτέρ, ινβέρτερ, ινβέρτερς, ομαλοί εκκινητές, ρυθμιστές στροφών, ομαλός εκκινητής, ρυθμιστής στροφών, χυτοσιδηροί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες αλουμινίου, μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες κοίλου άξονος, κινητήρες προστασίας IP23, κινητήρες μέσης τάσης, αντιεκρηκτικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες συνεχούς ρεύματος, φρένα, μειωτήρες, electric motors, motors, pumps, gears, inverters, inverter, soft starters, high voltage motors, special motors, brake motors, slip ring motors, liquid starters, medium voltage motors, direct current motors, squirrel cage motors, slip-ring motors, low voltage motors, flange-mounting motors, frequency converters, frequency changers, motor bases, pulleys, bearings
Αναζήτηση κινητήρων
Ισχύς (kW/hp):
Πόλοι/Ταχύτητα (στρ/λ):
Έδραση:
Οικογένεια:
  » Προϊόντα » Βαλιάδης ΑΕ Ηλεκτροκινητήρες » Σειρά ΑΚ Ηλεκτροκινητήρες αλουμινίου » Διαστασιολόγιο
Σειρά ΑΚ Ηλεκτροκινητήρες αλουμινίου
Διαστασιολόγιο
Φίλτρο:
Τύπος Ισχύς Πόλοι Ταχύτητα Έδραση Οικογένεια Stock
  kW hp   στρ/λ      
AK56 0,06 0,08 4 1.305 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,06 0,08 4 1.305 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,06 0,08 4 1.305 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,06 0,08 4 1.305 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,06 0,08 4 1.305 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,06 0,08 4 1.305 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 2 2.700 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 2 2.700 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 2 2.700 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 2 2.700 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 2 2.700 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 2 2.700 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 4 1.300 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,09 0,12 4 1.300 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 1
AK56 0,09 0,12 4 1.300 B14A Τριφασικοί αλουμινίου 190
AK56 0,09 0,12 4 1.300 B34A Τριφασικοί αλουμινίου 16
AK56 0,09 0,12 4 1.300 B34B Τριφασικοί αλουμινίου 16
AK56 0,09 0,12 4 1.300 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,12 0,16 2 2.700 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 12
AK56 0,12 0,16 2 2.700 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,12 0,16 2 2.700 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,12 0,16 2 2.700 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,12 0,16 2 2.700 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK56 0,12 0,16 2 2.700 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,12 0,16 4 1.360 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,12 0,16 4 1.360 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,12 0,16 4 1.360 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,12 0,16 4 1.360 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,12 0,16 4 1.360 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,12 0,16 4 1.360 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 2 2.485 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 2 2.485 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 2 2.485 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 2 2.485 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 2 2.485 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 2 2.485 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 4 1.320 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 31
AK63 0,18 0,25 4 1.320 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,18 0,25 4 1.320 B14A Τριφασικοί αλουμινίου 34
AK63 0,18 0,25 4 1.320 B34A Τριφασικοί αλουμινίου 157
AK63 0,18 0,25 4 1.320 B34B Τριφασικοί αλουμινίου 157
AK63 0,18 0,25 4 1.320 B35 Τριφασικοί αλουμινίου 22
AK71 0,18 0,25 6 910 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,18 0,25 6 910 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 1
AK71 0,18 0,25 6 910 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,18 0,25 6 910 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,18 0,25 6 910 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,18 0,25 6 910 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,18 0,25 8 695 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 6
AK80 0,18 0,25 8 695 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,18 0,25 8 695 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,18 0,25 8 695 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,18 0,25 8 695 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,18 0,25 8 695 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,25 0,33 2 2.585 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 6
AK63 0,25 0,33 2 2.585 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,25 0,33 2 2.585 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,25 0,33 2 2.585 B34A Τριφασικοί αλουμινίου 7
AK63 0,25 0,33 2 2.585 B34B Τριφασικοί αλουμινίου 7
AK63 0,25 0,33 2 2.585 B35 Τριφασικοί αλουμινίου 7
AK71 0,25 0,33 4 1.390 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 6
AK63 0,25 0,33 4 1.350 B3 Μειωμένου μεγέθους
AK71 0,25 0,33 4 1.390 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,25 0,33 4 1.350 B5 Μειωμένου μεγέθους
AK71 0,25 0,33 4 1.390 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,25 0,33 4 1.350 B14A Μειωμένου μεγέθους
AK71 0,25 0,33 4 1.390 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,25 0,33 4 1.350 B34A Μειωμένου μεγέθους
AK71 0,25 0,33 4 1.390 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,25 0,33 4 1.390 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK63 0,25 0,33 4 1.350 B35 Μειωμένου μεγέθους
AK71 0,25 0,33 6 890 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 16
AK71 0,25 0,33 6 890 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,25 0,33 6 890 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,25 0,33 6 890 B34A Τριφασικοί αλουμινίου 6
AK71 0,25 0,33 6 890 B34B Τριφασικοί αλουμινίου 6
AK71 0,25 0,33 6 890 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,25 0,33 8 700 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 16
AK80 0,25 0,33 8 700 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,25 0,33 8 700 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,25 0,33 8 700 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,25 0,33 8 700 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,25 0,33 8 700 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 2 2.760 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 20
AK71 0,37 0,50 2 2.760 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 2 2.760 B14A Τριφασικοί αλουμινίου 2
AK71 0,37 0,50 2 2.760 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 2 2.760 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 2 2.760 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 4 1.360 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 145
AK71 0,37 0,50 4 1.360 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 24
AK71 0,37 0,50 4 1.360 B14A Τριφασικοί αλουμινίου 45
AK71 0,37 0,50 4 1.360 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 4 1.360 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,37 0,50 4 1.360 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,37 0,50 6 910 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 31
AK80 0,37 0,50 6 910 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,37 0,50 6 910 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,37 0,50 6 910 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,37 0,50 6 910 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,37 0,50 6 910 B35 Τριφασικοί αλουμινίου 1
AK90S 0,37 0,50 8 700 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 7
AK90S 0,37 0,50 8 700 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,37 0,50 8 700 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,37 0,50 8 700 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,37 0,50 8 700 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,37 0,50 8 700 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,55 0,75 2 2.820 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 14
AK71 0,55 0,75 2 2.820 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,55 0,75 2 2.820 B14A Τριφασικοί αλουμινίου 1
AK71 0,55 0,75 2 2.820 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,55 0,75 2 2.820 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,55 0,75 2 2.820 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,55 0,75 4 1.410 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 148
AK71 0,55 0,75 4 1.380 B3 Μειωμένου μεγέθους
AK71 0,55 0,75 4 1.380 B5 Μειωμένου μεγέθους
AK80 0,55 0,75 4 1.410 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 37
AK71 0,55 0,75 4 1.380 B5 Μειωμένου μεγέθους
AK80 0,55 0,75 4 1.410 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,55 0,75 4 1.380 B14A Μειωμένου μεγέθους
AK80 0,55 0,75 4 1.410 B34A Τριφασικοί αλουμινίου 18
AK71 0,55 0,75 4 1.380 B34A Μειωμένου μεγέθους
AK80 0,55 0,75 4 1.410 B34B Τριφασικοί αλουμινίου 18
AK80 0,55 0,75 4 1.410 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,55 0,75 4 1.380 B35 Μειωμένου μεγέθους
AK80 0,55 0,75 6 895 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 20
AK80 0,55 0,75 6 895 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,55 0,75 6 895 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,55 0,75 6 895 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,55 0,75 6 895 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,55 0,75 6 895 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 0,55 0,75 8 690 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 0,55 0,75 8 690 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 0,55 0,75 8 690 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 0,55 0,75 8 690 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 0,55 0,75 8 690 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 0,55 0,75 8 690 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,75 1,00 2 2.820 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 43
AK71 0,75 1,00 2 2.740 B3 Μειωμένου μεγέθους
AK80 0,75 1,00 2 2.820 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 16
AK71 0,75 1,00 2 2.740 B5 Μειωμένου μεγέθους
AK80 0,75 1,00 2 2.820 B14A Τριφασικοί αλουμινίου 9
AK71 0,75 1,00 2 2.740 B14A Μειωμένου μεγέθους
AK80 0,75 1,00 2 2.820 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,75 1,00 2 2.740 B34A Μειωμένου μεγέθους
AK80 0,75 1,00 2 2.820 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,75 1,00 2 2.820 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK71 0,75 1,00 2 2.740 B35 Μειωμένου μεγέθους
AK80 0,75 1,00 4 1.400 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 142
AK80 0,75 1,00 4 1.400 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 22
AK80 0,75 1,00 4 1.400 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,75 1,00 4 1.400 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,75 1,00 4 1.400 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 0,75 1,00 4 1.400 B35 Τριφασικοί αλουμινίου 2
AK90S 0,75 1,00 6 930 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 11
AK90S 0,75 1,00 6 930 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 5
AK90S 0,75 1,00 6 930 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,75 1,00 6 930 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,75 1,00 6 930 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 0,75 1,00 6 930 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 0,75 1,00 8 700 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 14
AK100L 0,75 1,00 8 700 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 0,75 1,00 8 700 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 0,75 1,00 8 700 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 0,75 1,00 8 700 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 0,75 1,00 8 700 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 1,10 1,50 2 2.880 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 18
AK80 1,10 1,50 2 2.880 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 1,10 1,50 2 2.880 B14A Τριφασικοί αλουμινίου 1
AK80 1,10 1,50 2 2.880 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 1,10 1,50 2 2.880 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 1,10 1,50 2 2.880 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 1,10 1,50 4 1.375 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 154
AK80 1,10 1,50 4 1.390 B3 Μειωμένου μεγέθους
AK90S 1,10 1,50 4 1.375 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 18
AK80 1,10 1,50 4 1.390 B5 Μειωμένου μεγέθους
AK90S 1,10 1,50 4 1.375 B14A Τριφασικοί αλουμινίου 1
AK80 1,10 1,50 4 1.390 B14A Μειωμένου μεγέθους
AK90S 1,10 1,50 4 1.375 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 1,10 1,50 4 1.390 B34A Μειωμένου μεγέθους
AK90S 1,10 1,50 4 1.375 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 1,10 1,50 4 1.375 B35 Τριφασικοί αλουμινίου 2
AK80 1,10 1,50 4 1.390 B35 Μειωμένου μεγέθους
AK90L 1,10 1,50 6 920 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 15
AK90L 1,10 1,50 6 920 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,10 1,50 6 920 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,10 1,50 6 920 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,10 1,50 6 920 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,10 1,50 6 920 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,10 1,50 8 700 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 2
AK100L 1,10 1,50 8 700 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,10 1,50 8 700 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,10 1,50 8 700 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,10 1,50 8 700 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,10 1,50 8 700 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 1,50 2,00 2 2.850 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 49
AK80 1,50 2,00 2 2.800 B3 Μειωμένου μεγέθους
AK90S 1,50 2,00 2 2.850 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 22
AK80 1,50 2,00 2 2.800 B5 Μειωμένου μεγέθους
AK90S 1,50 2,00 2 2.850 B14A Τριφασικοί αλουμινίου 4
AK80 1,50 2,00 2 2.800 B14A Μειωμένου μεγέθους
AK90S 1,50 2,00 2 2.850 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 1,50 2,00 2 2.800 B34A Μειωμένου μεγέθους
AK90S 1,50 2,00 2 2.850 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90S 1,50 2,00 2 2.850 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK80 1,50 2,00 2 2.800 B35 Μειωμένου μεγέθους
AK90L 1,50 2,00 4 1.410 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 183
AK90L 1,50 2,00 4 1.410 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 11
AK90L 1,50 2,00 4 1.410 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,50 2,00 4 1.410 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,50 2,00 4 1.410 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 1,50 2,00 4 1.410 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,50 2,00 6 935 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 36
AK100L 1,50 2,00 6 935 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,50 2,00 6 935 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,50 2,00 6 935 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,50 2,00 6 935 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 1,50 2,00 6 935 B35 Τριφασικοί αλουμινίου 3
AK112M 1,50 2,00 8 700 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 2
AK112M 1,50 2,00 8 700 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 1,50 2,00 8 700 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 1,50 2,00 8 700 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 1,50 2,00 8 700 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 1,50 2,00 8 700 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 2,20 3,00 2 2.840 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 19
AK90L 2,20 3,00 2 2.840 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 5
AK90L 2,20 3,00 2 2.840 B14A Τριφασικοί αλουμινίου 2
AK90L 2,20 3,00 2 2.840 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 2,20 3,00 2 2.840 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK90L 2,20 3,00 2 2.840 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 2,20 3,00 4 1.430 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 152
AK90 2,20 3,00 4 1.400 B3 Μειωμένου μεγέθους
AK100L 2,20 3,00 4 1.430 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 63
AK90 2,20 3,00 4 1.400 B5 Μειωμένου μεγέθους
AK100L 2,20 3,00 4 1.430 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90 2,20 3,00 4 1.400 B14A Μειωμένου μεγέθους
AK100L 2,20 3,00 4 1.430 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90 2,20 3,00 4 1.400 B34A Μειωμένου μεγέθους
AK100L 2,20 3,00 4 1.430 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 2,20 3,00 4 1.430 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90 2,20 3,00 4 1.400 B35 Μειωμένου μεγέθους
AK112M 2,20 3,00 6 940 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 24
AK112M 2,20 3,00 6 940 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 2,20 3,00 6 940 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 2,20 3,00 6 940 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 2,20 3,00 6 940 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 2,20 3,00 6 940 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 2,20 3,00 8 710 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 2,20 3,00 8 710 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 2,20 3,00 8 710 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 2,20 3,00 8 710 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 2,20 3,00 8 710 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 2,20 3,00 8 710 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 3,00 4,00 2 2.865 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 73
AK90 3,00 4,00 2 2.840 B3 Μειωμένου μεγέθους
AK100L 3,00 4,00 2 2.865 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 55
AK90 3,00 4,00 2 2.840 B5 Μειωμένου μεγέθους
AK100L 3,00 4,00 2 2.865 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90 3,00 4,00 2 2.840 B14A Μειωμένου μεγέθους
AK100L 3,00 4,00 2 2.865 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK90 3,00 4,00 2 2.840 B34A Μειωμένου μεγέθους
AK100L 3,00 4,00 2 2.865 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 3,00 4,00 2 2.865 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK90 3,00 4,00 2 2.840 B35 Μειωμένου μεγέθους
AK100L 3,00 4,00 4 1.430 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 190
AK100L 3,00 4,00 4 1.430 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 66
AK100L 3,00 4,00 4 1.430 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 3,00 4,00 4 1.430 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 3,00 4,00 4 1.430 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK100L 3,00 4,00 4 1.430 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 3,00 4,00 6 960 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 23
AK132S 3,00 4,00 6 960 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 3,00 4,00 6 960 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 3,00 4,00 6 960 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 3,00 4,00 6 960 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 3,00 4,00 6 960 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 3,00 4,00 8 710 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 4
AK132M 3,00 4,00 8 710 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 3,00 4,00 8 710 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 3,00 4,00 8 710 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 3,00 4,00 8 710 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 3,00 4,00 8 710 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 4,00 5,50 2 2.860 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 66
AK100 4,00 5,50 2 2.850 B3 Μειωμένου μεγέθους
AK112M 4,00 5,50 2 2.860 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 19
AK100 4,00 5,50 2 2.850 B5 Μειωμένου μεγέθους
AK112M 4,00 5,50 2 2.860 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100 4,00 5,50 2 2.850 B14A Μειωμένου μεγέθους
AK112M 4,00 5,50 2 2.860 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100 4,00 5,50 2 2.850 B34A Μειωμένου μεγέθους
AK112M 4,00 5,50 2 2.860 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 4,00 5,50 2 2.860 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100 4,00 5,50 2 2.850 B35 Μειωμένου μεγέθους
AK112M 4,00 5,50 4 1.440 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 144
AK100 4,00 5,50 4 1.430 B3 Μειωμένου μεγέθους
AK112M 4,00 5,50 4 1.440 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 47
AK100 4,00 5,50 4 1.430 B5 Μειωμένου μεγέθους
AK112M 4,00 5,50 4 1.440 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100 4,00 5,50 4 1.430 B14A Μειωμένου μεγέθους
AK112M 4,00 5,50 4 1.440 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK100 4,00 5,50 4 1.430 B34A Μειωμένου μεγέθους
AK112M 4,00 5,50 4 1.440 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK112M 4,00 5,50 4 1.440 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK100 4,00 5,50 4 1.430 B35 Μειωμένου μεγέθους
AK132M 4,00 5,50 6 970 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 38
AK132M 4,00 5,50 6 970 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 4,00 5,50 6 970 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 4,00 5,50 6 970 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 4,00 5,50 6 970 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 4,00 5,50 6 970 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 2 2.900 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 42
AK132S 5,50 7,50 2 2.900 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 24
AK132S 5,50 7,50 2 2.900 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 2 2.900 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 2 2.900 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 2 2.900 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 4 1.440 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 91
AK112 5,50 7,50 4 1.440 B3 Μειωμένου μεγέθους
AK132S 5,50 7,50 4 1.440 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 28
AK112 5,50 7,50 4 1.440 B5 Μειωμένου μεγέθους
AK132S 5,50 7,50 4 1.440 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK112 5,50 7,50 4 1.440 B14A Μειωμένου μεγέθους
AK132S 5,50 7,50 4 1.440 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK112 5,50 7,50 4 1.440 B34A Μειωμένου μεγέθους
AK132S 5,50 7,50 4 1.440 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 5,50 7,50 4 1.440 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK112 5,50 7,50 4 1.440 B35 Μειωμένου μεγέθους
AK132M 5,50 7,50 6 970 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 6
AK132M 5,50 7,50 6 970 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 5,50 7,50 6 970 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 5,50 7,50 6 970 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 5,50 7,50 6 970 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 5,50 7,50 6 970 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 7,50 10,00 2 2.885 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 66
AK132S 7,50 10,00 2 2.885 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 21
AK132S 7,50 10,00 2 2.885 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 7,50 10,00 2 2.885 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 7,50 10,00 2 2.885 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132S 7,50 10,00 2 2.885 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 7,50 10,00 4 1.440 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 58
AK132M 7,50 10,00 4 1.440 B5 Τριφασικοί αλουμινίου 15
AK132M 7,50 10,00 4 1.440 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 7,50 10,00 4 1.440 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 7,50 10,00 4 1.440 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 7,50 10,00 4 1.440 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 2 2.890 B3 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 2 2.890 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 2 2.890 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 2 2.890 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 2 2.890 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 2 2.890 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 4 1.440 B3 Τριφασικοί αλουμινίου 1
AK132M 9,00 12,50 4 1.440 B5 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 4 1.440 B14A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 4 1.440 B34A Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 4 1.440 B34B Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 9,00 12,50 4 1.440 B35 Τριφασικοί αλουμινίου
AK132M 11,00 15,00 2 2.930 B3 Μειωμένου μεγέθους
AK132M 11,00 15,00 2 2.930 B5 Μειωμένου μεγέθους
AK132M 11,00 15,00 2 2.930 B14A Μειωμένου μεγέθους
AK132M 11,00 15,00 2 2.930 B34A Μειωμένου μεγέθους
AK132M 11,00 15,00 2 2.930 B35 Μειωμένου μεγέθους
AK132L 11,00 15,00 4 1.460 B3 Μειωμένου μεγέθους
AK132L 11,00 15,00 4 1.460 B5 Μειωμένου μεγέθους
AK132L 11,00 15,00 4 1.460 B14A Μειωμένου μεγέθους
AK132L 11,00 15,00 4 1.460 B34A Μειωμένου μεγέθους
AK132L 11,00 15,00 4 1.460 B35 Μειωμένου μεγέθους
AK132L 15,00 20,00 2 2.940 B3 Μειωμένου μεγέθους
AK132L 15,00 20,00 2 2.940 B5 Μειωμένου μεγέθους
AK132L 15,00 20,00 2 2.940 B14A Μειωμένου μεγέθους
AK132L 15,00 20,00 2 2.940 B34A Μειωμένου μεγέθους
AK132L 15,00 20,00 2 2.940 B35 Μειωμένου μεγέθους
Γρηγορίου Λαμπράκη 18, 141 23 Λυκόβρυση. Τ: 210 2817217. Φ: 2102814277. valiadis@valiadis.gr