ηλεκτροκινητήρας, ηλεκτροκινητήρες, μοτέρ, ινβέρτερ, ινβέρτερς, ομαλοί εκκινητές, ρυθμιστές στροφών, ομαλός εκκινητής, ρυθμιστής στροφών, χυτοσιδηροί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες αλουμινίου, μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες κοίλου άξονος, κινητήρες προστασίας IP23, κινητήρες μέσης τάσης, αντιεκρηκτικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες συνεχούς ρεύματος, φρένα, μειωτήρες, electric motors, motors, pumps, gears, inverters, inverter, soft starters, high voltage motors, special motors, brake motors, slip ring motors, liquid starters, medium voltage motors, direct current motors, squirrel cage motors, slip-ring motors, low voltage motors, flange-mounting motors, frequency converters, frequency changers, motor bases, pulleys, bearings
Αναζήτηση κινητήρων
Ισχύς (kW/hp):
Πόλοι/Ταχύτητα (στρ/λ):
Έδραση:
Οικογένεια:
  » Προϊόντα » Βαλιάδης ΑΕ Ηλεκτροκινητήρες » Σειρά ΑΒ Ηλεκτροκινητήρες προστασίας IP23 » Διαστασιολόγιο
Σειρά ΑΒ Ηλεκτροκινητήρες προστασίας IP23
Διαστασιολόγιο
Φίλτρο:
Τύπος Ισχύς Πόλοι Ταχύτητα Έδραση Οικογένεια Stock
  kW hp   στρ/λ      
AB160 11,00 15,00 4 1.450 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB160 11,00 15,00 4 1.450 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB160 11,00 15,00 4 1.450 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB160 11,00 15,00 6 975 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB160 11,00 15,00 6 975 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB160 11,00 15,00 6 975 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 11,00 15,00 8 715 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 11,00 15,00 8 715 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 11,00 15,00 8 715 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB160 15,00 20,00 2 2.920 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB160 15,00 20,00 2 2.920 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB160 15,00 20,00 2 2.920 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB160 15,00 20,00 4 1.460 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB160 15,00 20,00 4 1.460 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB160 15,00 20,00 4 1.460 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 15,00 20,00 6 975 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 15,00 20,00 6 975 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 15,00 20,00 6 975 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 15,00 20,00 8 715 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 15,00 20,00 8 715 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 15,00 20,00 8 715 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB160 18,50 25,00 2 2.925 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB160 18,50 25,00 2 2.925 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB160 18,50 25,00 2 2.925 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB160 18,50 25,00 4 1.460 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 1
AB160 18,50 25,00 4 1.460 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB160 18,50 25,00 4 1.460 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 18,50 25,00 6 975 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 18,50 25,00 6 975 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 18,50 25,00 6 975 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 18,50 25,00 8 720 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 18,50 25,00 8 720 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 18,50 25,00 8 720 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB160 22,00 30,00 2 2.925 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 3
AB160 22,00 30,00 2 2.925 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB160 22,00 30,00 2 2.925 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 22,00 30,00 4 1.460 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 22,00 30,00 4 1.460 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 22,00 30,00 4 1.460 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 22,00 30,00 6 980 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 22,00 30,00 6 980 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 22,00 30,00 6 980 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 22,00 30,00 8 720 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 22,00 30,00 8 720 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 22,00 30,00 8 720 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 30,00 40,00 2 2.935 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 30,00 40,00 2 2.935 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 30,00 40,00 2 2.935 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 30,00 40,00 4 1.460 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 30,00 40,00 4 1.460 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 30,00 40,00 4 1.460 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 30,00 40,00 6 980 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 30,00 40,00 6 980 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 30,00 40,00 6 980 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB225 30,00 40,00 8 725 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB225 30,00 40,00 8 725 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB225 30,00 40,00 8 725 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 37,00 50,00 2 2.940 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 1
AB180 37,00 50,00 2 2.940 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB180 37,00 50,00 2 2.940 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 37,00 50,00 4 1.465 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 37,00 50,00 4 1.465 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 37,00 50,00 4 1.465 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB225 37,00 50,00 6 980 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB225 37,00 50,00 6 980 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB225 37,00 50,00 6 980 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 37,00 50,00 8 730 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 37,00 50,00 8 730 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 37,00 50,00 8 730 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 45,00 60,00 2 2.945 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 45,00 60,00 2 2.945 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 45,00 60,00 2 2.945 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 45,00 60,00 4 1.465 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 2
AB200 45,00 60,00 4 1.465 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 45,00 60,00 4 1.465 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 45,00 60,00 6 985 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 45,00 60,00 6 985 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 45,00 60,00 6 985 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 45,00 60,00 8 730 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 45,00 60,00 8 730 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 45,00 60,00 8 730 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 55,00 75,00 2 2.945 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 55,00 75,00 2 2.945 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB200 55,00 75,00 2 2.945 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB225 55,00 75,00 4 1.470 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 1
AB225 55,00 75,00 4 1.470 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB225 55,00 75,00 4 1.470 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 55,00 75,00 6 985 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 55,00 75,00 6 985 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 55,00 75,00 6 985 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB280 55,00 75,00 8 730 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB280 55,00 75,00 8 730 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB280 55,00 75,00 8 730 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB225 75,00 100,00 2 2.950 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB225 75,00 100,00 2 2.950 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB225 75,00 100,00 2 2.950 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 75,00 100,00 4 1.475 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 75,00 100,00 4 1.475 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 75,00 100,00 4 1.475 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB280 75,00 100,00 6 985 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB280 75,00 100,00 6 985 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB280 75,00 100,00 6 985 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB280 75,00 100,00 8 730 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB280 75,00 100,00 8 730 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB280 75,00 100,00 8 730 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 90,00 125,00 2 2.960 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 90,00 125,00 2 2.960 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 90,00 125,00 2 2.960 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 90,00 125,00 4 1.475 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 90,00 125,00 4 1.475 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 90,00 125,00 4 1.475 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB280 90,00 125,00 6 985 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB280 90,00 125,00 6 985 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB280 90,00 125,00 6 985 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 90,00 125,00 8 735 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 90,00 125,00 8 735 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 90,00 125,00 8 735 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 110,00 150,00 2 2.965 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 110,00 150,00 2 2.965 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB250 110,00 150,00 2 2.965 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB280 110,00 150,00 4 1.475 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB280 110,00 150,00 4 1.475 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB280 110,00 150,00 4 1.475 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 110,00 150,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 110,00 150,00 6 988 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 110,00 150,00 6 988 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 110,00 150,00 8 735 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 110,00 150,00 8 735 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 110,00 150,00 8 735 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB280 132,00 180,00 2 2.960 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 1
AB280 132,00 180,00 2 2.960 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB280 132,00 180,00 2 2.960 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB280 132,00 180,00 4 1.475 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 1
AB280 132,00 180,00 4 1.475 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB280 132,00 180,00 4 1.475 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 132,00 180,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 132,00 180,00 6 988 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 132,00 180,00 6 988 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 132,00 180,00 8 735 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 132,00 180,00 8 735 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 132,00 180,00 8 735 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 160,00 220,00 2 2.970 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 160,00 220,00 2 2.970 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 160,00 220,00 2 2.970 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 160,00 220,00 4 1.480 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 160,00 220,00 4 1.480 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 160,00 220,00 4 1.480 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 160,00 220,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 160,00 220,00 6 988 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 160,00 220,00 6 988 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB355 160,00 220,00 8 735 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 200,00 270,00 2 2.965 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 200,00 270,00 2 2.965 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 200,00 270,00 2 2.965 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 200,00 270,00 4 1.480 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 200,00 270,00 4 1.480 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 200,00 270,00 4 1.480 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB355 200,00 270,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB355 200,00 270,00 8 735 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 250,00 340,00 2 2.965 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 250,00 340,00 2 2.965 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 250,00 340,00 2 2.965 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 250,00 340,00 4 1.480 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 250,00 340,00 4 1.480 B5 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB315 250,00 340,00 4 1.480 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB355 250,00 340,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB355 315,00 430,00 2 2.970 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB355 315,00 430,00 4 1.480 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB355 355,00 480,00 2 2.965 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB355 355,00 480,00 4 1.480 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
Γρηγορίου Λαμπράκη 18, 141 23 Λυκόβρυση. Τ: 210 2817217. Φ: 2102814277. valiadis@valiadis.gr