ηλεκτροκινητήρας, ηλεκτροκινητήρες, μοτέρ, ινβέρτερ, ινβέρτερς, ομαλοί εκκινητές, ρυθμιστές στροφών, ομαλός εκκινητής, ρυθμιστής στροφών, χυτοσιδηροί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες αλουμινίου, μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες κοίλου άξονος, κινητήρες προστασίας IP23, κινητήρες μέσης τάσης, αντιεκρηκτικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες συνεχούς ρεύματος, φρένα, μειωτήρες, electric motors, motors, pumps, gears, inverters, inverter, soft starters, high voltage motors, special motors, brake motors, slip ring motors, liquid starters, medium voltage motors, direct current motors, squirrel cage motors, slip-ring motors, low voltage motors, flange-mounting motors, frequency converters, frequency changers, motor bases, pulleys, bearings
Αναζήτηση κινητήρων
Ισχύς (kW/hp):
Πόλοι/Ταχύτητα (στρ/λ):
Έδραση:
Οικογένεια:
  » Προϊόντα » Βαλιάδης ΑΕ Ηλεκτροκινητήρες » Γενικές πληροφορίες » Πρότυπο IEC 60034-30-1
Πρότυπο IEC 60034-30-1
Γενικές πληροφορίες

 

Πρότυπο IEC 60034-30-1

 

Σχετικά με τις κλάσεις απόδοσης κινητήρων χαμηλής τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος

 

Το Πρότυπο IEC/EN 60034-30-1, που αναφέρεται στις ενεργειακές κλάσεις κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) συνδεδεμένων στο δίκτυο δημοσιεύθηκε στις 6 Μαρτίου 2014 από την Διεθνή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνίας (IEC). Το εν λόγω πρότυπο πραγματεύεται την παγκόσμια εναρμόνιση των ενεργειακών κλάσεων ηλεκτροκινητήρων. Συγκριτικά με το IEC/EN 60034-30: 2008 επεκτείνει σημαντικά το εύρος των προϊόντων που καλύπτει, καθώς συμπεριλαμβάνονται και οι οκταπολικοί κινητήρες και εισάγεται μια επιπλέον ενεργειακή κλάση για τους ηλεκτροκινητήρες, η ΙΕ4. Καλύπτονται όλες οι κατασκευαστικές διαμορφώσεις κινητήρων που προορίζονται για άμεση σύνδεση στο δίκτυο. Ενώ η προηγούμενη έκδοση κάλυπτε μόνο προϊόντα τριών φάσεων, το νέο πρότυπο περιλαμβάνει επίσης τους μονοφασικούς κινητήρες καθώς και τους κινητήρες μόνιμου μαγνήτη.

 

Ενεργειακές κλάσεις που ορίζονται από το IEC/EN 60034-30-1: 2014

 

Το πρότυπο ορίζει 4 ενεργειακές κλάσεις ΙΕ (Διεθνής Κατάταξη) για ηλεκτροκινητήρες μιας ταχύτητας οι ονομαστικές τιμές των οποίων προκύπτουν σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60034-1 ή το IEC 60079-0 (για εκρηκτικό περιβάλλον) και προορίζονται για λειτουργία με ημιτονοειδή τάση.

 

Super-Premium απόδοση IE4
Premium απόδοση IE3
Υψηλή απόδοση IE2
Βασική απόδοση IE1

 

Για μελλοντική αναθεώρηση προβλέπεται και μια πέμπτη κλάση IE5, με στόχο περεταίρω μείωσης των απωλειών κατά 20% περίπου σε σχέση με την κλάση ΙΕ4.

 

Κινητήρες που υπάγονται στο πρότυπο

 

Το νέο πρότυπο καλύπτει ένα ευρύτερο πεδίο προϊόντων. Το εύρος ισχύος έχει επεκταθεί ώστε να καλύπτονται κινητήρες από 120 W μέχρι 1000KW. Καλύπτονται όλες οι κατασκευαστικές διαμορφώσεις ηλεκτροκινητήρων που προορίζονται για απευθείας τροφοδοσία από το δίκτυο. Το νέο πρότυπο καλύπτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Ηλεκτροκινητήρες μιας ταχύτητας (μονοφασικοί και τριφασικοί) 50 και 60 Hz
  • 2, 4, 6 ή 8 πόλοι
  • Ονομαστική ισχύς PN από 0.12 kW έως 1000 kW
  • Ονομαστική τάση UN άνω των 50 V και μέχρι 1 kV
  • Ηλεκτροκινητήρες ικανοί να λειτουργούν συνεχώς στην ονομαστική ισχύ τους με αύξηση θερμοκρασίας εντός των ορίων της προδιαγεγραμμένης κλάσης μόνωσης
  • Κινητήρες κατάλληλοι για θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20°C έως +60°C
  • Κινητήρες κατάλληλοι για υψόμετρο μέχρι 4000 m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

 

Κινητήρες που εξαιρούνται από το πρότυπο

 

 

Από το πρότυπο IEC/EN 60034-30-1 εξαιρούνται οι εξής κινητήρες:

  • Κινητήρες μιας ταχύτητας, με 10 ή περισσότερους πόλους ή κινητήρες πολλαπλών ταχυτήτων
  • Κινητήρες πλήρως ενσωματωμένοι σε κάποιο μηχάνημα (για παράδειγμα αντλία, ανεμιστήρα ή αεροσυμπιεστή) και δεν μπορούν να δοκιμαστούν ξεχωριστά από το εν λόγω μηχάνημα
  • Κινητήρες με φρένο, όταν το φρένο δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να τροφοδοτηθεί ξεχωριστά

 

Που βασίζεται η ταξινόμηση

 

Τα επίπεδα απόδοσης που ορίζονται στο EC/EN 60034-30-1 βασίζονται στις μεθόδους δοκιμών χαμηλής αβεβαιότητας που προδιαγράφονται στο IEC 60034-2-1, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε στην έκδοση 2.0, 2014-06.

 

Ελάχιστες τιμές απόδοσης για 50 Hz όπως ορίζονται στο IEC/EN 60034-30-1:2014
(βάσει μεθόδων δοκιμών που προδιαγράφονται στο IEC 60034-2-1:2014)

 

PN σε kW

Αριθμός πόλων

IE1

IE2

IE3

IE4

2

4

6

8

2

4

6

8

2

4

6

8

2

4

6

8

0,12

45,0

50,0

38,3

31,0

53,6

59,1

50,6

39,8

60,8

64,8

57,7

50,7

66,5

69,8

64,9

62,3

0,18

52,8

57,0

45,5

38,0

60,4

64,7

56,6

45,9

65,9

69,9

63,9

58,7

70,8

74,7

70,1

67,2

0,20

54,6

58,5

47,6

39,7

61,9

65,9

58,2

47,4

67,2

71,1

65,4

60,6

71,9

75,8

71,4

68,4

0,25

58,2

61,5

52,1

43,4

64,8

68,5

61,6

50,6

69,7

73,5

68,6

64,1

74,3

77,9

74,1

70,8

0,37

63,9

66,0

59,7

49,7

69,5

72,7

67,6

56,1

73,8

77,3

73,5

69,3

78,1

81,1

78,0

74,3

0,40

64,9

66,8

61,1

50,9

70,4

73,5

68,8

57,2

74,6

78,0

74,4

70,1

78,9

81,7

78,7

74,9

0,55

69,0

70,0

65,8

56,1

74,1

77,1

73,1

61,7

77,8

80,8

77,2

73,0

81,5

83,9

80,9

77,0

0,75

72,1

72,1

70,0

61,2

77,4

79,6

75,9

66,2

80,7

82,5

78,9

75,0

83,5

85,7

82,7

78,4

1,1

75,0

75,0

72,9

66,5

79,6

81,4

78,1

70,8

82,7

84,1

81,0

77,7

85,2

87,2

84,5

80,8

1,5

77,2

77,2

75,2

70,2

81,3

82,8

79,8

74,1

84,2

85,3

82,5

79,7

86,5

88,2

85,9

82,6

2,2

79,7

79,7

77,7

74,2

83,2

84,3

81,8

77,6

85,9

86,7

84,3

81,9

88,0

89,5

87,4

84,5

3

81,5

81,5

79,7

77,0

84,6

85,5

83,3

80,0

87,1

87,7

85,6

83,5

89,1

90,4

88,6

85,9

4

83,1

83,1

81,4

79,2

85,8

86,6

84,6

81,9

88,1

88,6

86,8

84,8

90,0

91,1

89,5

87,1

5,5

84,7

84,7

83,1

81,4

87,0

87,7

86,0

83,8

89,2

89,6

88,0

86,2

90,9

91,9

90,5

88,3

7,5

86,0

86,0

84,7

83,1

88,1

88,7

87,2

85,3

90,1

90,4

89,1

87,3

91,7

92,6

91,3

89,3

11

87,6

87,6

86,4

85,0

89,4

89,8

88,7

86,9

91,2

91,4

90,3

88,6

92,6

93,3

92,3

90,4

15

88,7

88,7

87,7

86,2

90,3

90,6

89,7

88,0

91,9

92,1

91,2

89,6

93,3

93,9

92,9

91,2

18,5

89,3

89,3

88,6

86,9

90,9

91,2

90,4

88,6

92,4

92,6

91,7

90,1

93,7

94,2

93,4

91,7

22

89,9

89,9

89,2

87,4

91,3

91,6

90,9

89,1

92,7

93,0

92,2

90,6

94,0

94,5

93,7

92,1

30

90,7

90,7

90,2

88,3

92,0

92,3

91,7

89,8

93,3

93,6

92,9

91,3

94,5

94,9

94,2

92,7

37

91,2

91,2

90,8

88,8

92,5

92,7

92,2

90,3

93,7

93,9

93,3

91,8

94,8

95,2

94,5

93,1

45

91,7

91,7

91,4

89,2

92,9

93,1

92,7

90,7

94,0

94,2

93,7

92,2

95,0

95,4

94,8

93,4

55

92,1

92,1

91,9

89,7

93,2

93,5

93,1

91,0

94,3

94,6

94,1

92,5

95,3

95,7

95,1

93,7

75

92,7

92,7

92,6

90,3

93,8

94,0

93,7

91,6

94,7

95,0

94,6

93,1

95,6

96,0

95,4

94,2

90

93,0

93,0

92,9

90,7

94,1

94,2

94,0

91,9

95,0

95,2

94,9

93,4

95,8

96,1

95,6

94,4

110

93,3

93,3

93,3

91,1

94,3

94,5

94,3

92,3

95,2

95,4

95,1

93,7

96,0

96,3

95,8

94,7

132

93,5

93,5

93,5

91,5

94,6

94,7

94,6

92,6

95,4

95,6

95,4

94,0

96,2

96,4

96,0

94,9

160

93,8

93,8

93,8

91,9

94,8

94,9

94,8

93,0

95,6

95,8

95,6

94,3

96,3

96,6

96,2

95,1

200

94,0

94,0

94,0

92,5

95,0

95,1

95,0

93,5

95,8

96,0

95,8

94,6

96,5

96,7

96,3

95,4

250

94,0

94,0

94,0

92,5

95,0

95,1

95,0

93,5

95,8

96,0

95,8

94,6

96,5

96,7

96,5

96,4

315

94,0

94,0

94,0

92,5

95,0

95,1

95,0

93,5

95,8

96,0

95,8

94,6

96,5

96,7

96,6

96,4

355

94,0

94,0

94,0

92,5

95,0

95,1

95,0

93,5

95,8

96,0

95,8

94,6

96,5

96,7

96,6

96,4

400

94,0

94,0

94,0

92,5

95,0

95,1

95,0

93,5

95,8

96,0

95,8

94,6

96,5

96,7

96,6

96,4

450

94,0

94,0

94,0

92,5

95,0

95,1

95,0

93,5

95,8

96,0

95,8

94,6

96,5

96,7

96,6

96,4

500-1.000

94,0

94,0

94,0

92,5

95,0

95,1

95,0

93,5

95,8

96,0

95,8

94,6

96,5

96,7

96,6

96,4

 

Στα εγχειρίδια του κατασκευαστή θα πρέπει να δίνεται ο τρόπος προσδιορισμού των τιμών ενεργειακής απόδοσης. Οι τιμές μπορούν να συγκριθούν μόνο όταν προκύπτουν με την ίδια μέθοδο δοκιμής.

 

Όρια ενεργειακών κλάσεων κινητήρων

 

Στον παραπάνω πίνακα δίνονται οι οριακές τιμές των ενεργειακών κλάσεων κινητήρων με 2, 4, 6 και 8 πόλων, με ισχύ από 0,12 έως 1000 KW και 50 Hz.

 

Σήμανση κλάσης IE

 

Στην πινακίδα κάθε κινητήρα αναγράφεται η χαμηλότερη δυνατή τιμή απόδοσης και ο αντίστοιχος κωδικός ΙΕ.

 

Συμβατότητα του IEC/EN 60034-30-1 με άλλα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης

 

Διαφορές εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των διαφόρων προτύπων. Το πρότυπο IEC εναρμονίζει τις εκάστοτε διαφορετικές απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης επαγωγικών κινητήρων ανά τον κόσμο, καθιστώντας τη σύγκριση ευκολότερη. Το έργο του εναρμονισμού συνεχίζεται.
Στον παρακάτω πίνακα δίνεται μια χονδρική σύγκριση μεταξύ του IEC/EN 60034-30-1 και των εθνικών κανονισμών (MEPS) ανά τον κόσμο.

 

IEC/EN 60034-30-1 EU MEPS EISA ΗΠΑ
EEV Καναδάς
Λοιποί,
εγχώριοι κανονισμοί
Super-Premium απόδοση
IE4
     
Premium απόδοση
IE3
Premium απόδοση
IE3
Ίδια με Premium
απόδοση κατά ΝΕΜΑ
Ιαπωνία 2015
Αυστραλία / Ν. Ζηλανδία 2015
Κορέα 2015
Κίνα 2016
Υψηλή απόδοση
IE2
Υψηλή απόδοση
IE2
Ίδια ενεργειακή απόδοση
κατά NEMA/EPACT
Καναδάς
Μεξικό
Αυστραλία
Νέα Ζηλανδία
Βραζιλία
Στοιχειώδης (στάνταρ)
απόδοση
IE1
  Κατώτερη από τη στοιχειώδη απόδοση Κόστα Ρίκα
Ισραήλ
Ταϊβάν

 

Το IEC/EN 60034-30-1 ορίζει μόνο τις απαιτήσεις για τις ενεργειακές κλάσεις και στοχεύει στο να δημιουργηθεί μια βάση για Διεθνή σταθερότητα. Δεν προδιαγράφει ποιοι κινητήρες πρέπει να κυκλοφορούν και με ποια επίπεδα απόδοσης. Αυτό επαφίεται στην αντίστοιχη εθνική νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Θα γίνει σύσταση σε κάθε χώρα να υιοθετήσει τα χαμηλότερα επίπεδα απόδοσης που είναι συμβατά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ως ένας τρόπος να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των πλέον αποδοτικών κινητήρων στους χρήστες.

Γρηγορίου Λαμπράκη 18, 141 23 Λυκόβρυση. Τ: 210 2817217. Φ: 2102814277. valiadis@valiadis.gr