ηλεκτροκινητήρας, ηλεκτροκινητήρες, μοτέρ, ινβέρτερ, ινβέρτερς, ομαλοί εκκινητές, ρυθμιστές στροφών, ομαλός εκκινητής, ρυθμιστής στροφών, χυτοσιδηροί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες αλουμινίου, μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες κοίλου άξονος, κινητήρες προστασίας IP23, κινητήρες μέσης τάσης, αντιεκρηκτικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες συνεχούς ρεύματος, φρένα, μειωτήρες, electric motors, motors, pumps, gears, inverters, inverter, soft starters, high voltage motors, special motors, brake motors, slip ring motors, liquid starters, medium voltage motors, direct current motors, squirrel cage motors, slip-ring motors, low voltage motors, flange-mounting motors, frequency converters, frequency changers, motor bases, pulleys, bearings
Αναζήτηση κινητήρων
Ισχύς (kW/hp):
Πόλοι/Ταχύτητα (στρ/λ):
Έδραση:
Οικογένεια:
  » Προϊόντα » Βαλιάδης ΑΕ Ηλεκτροκινητήρες » Σειρά ΑΒ-D Ηλεκτροκινητήρες προστασίας IP23 » Διαστασιολόγιο
Σειρά ΑΒ-D Ηλεκτροκινητήρες προστασίας IP23
Διαστασιολόγιο
Φίλτρο:
Τύπος Ισχύς Πόλοι Ταχύτητα Έδραση Οικογένεια Stock
  kW hp   στρ/λ      
AB-D315 90,00 125,00 8 735 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 90,00 125,00 8 735 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 110,00 150,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 110,00 150,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 110,00 150,00 8 735 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 110,00 150,00 8 735 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 132,00 180,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 132,00 180,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 132,00 180,00 8 735 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 132,00 180,00 8 735 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 160,00 220,00 2 2.970 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 160,00 220,00 2 2.970 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 160,00 220,00 4 1.480 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 160,00 220,00 4 1.480 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 160,00 220,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 160,00 220,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 160,00 220,00 8 735 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 160,00 220,00 8 735 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 200,00 270,00 2 2.965 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 200,00 270,00 2 2.965 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 200,00 270,00 4 1.480 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 200,00 270,00 4 1.480 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 200,00 270,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 200,00 270,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 200,00 270,00 8 735 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 200,00 270,00 8 735 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 250,00 340,00 2 2.965 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 250,00 340,00 2 2.965 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 250,00 340,00 4 1.480 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 250,00 340,00 4 1.480 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 250,00 340,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 250,00 340,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 250,00 340,00 8 742 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 250,00 340,00 8 742 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 315,00 430,00 2 2.970 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 315,00 430,00 2 2.970 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 315,00 430,00 4 1.480 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 1
AB-D315 315,00 430,00 4 1.480 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 315,00 430,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 315,00 430,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 315,00 430,00 8 742 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 315,00 430,00 8 742 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315X 355,00 480,00 2 2.965 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315X 355,00 480,00 2 2.965 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 355,00 480,00 4 1.480 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 355,00 480,00 4 1.480 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 355,00 480,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 355,00 480,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315X 400,00 540,00 2 2.970 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315X 400,00 540,00 2 2.970 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315X 400,00 540,00 4 1.480 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315X 400,00 540,00 4 1.480 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 400,00 540,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 400,00 540,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315X 450,00 610,00 2 2.970 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315X 450,00 610,00 2 2.970 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 450,00 610,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 450,00 610,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 500,00 680,00 2 2.970 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 500,00 680,00 2 2.970 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 500,00 680,00 4 1.485 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 500,00 680,00 4 1.485 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 500,00 680,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 500,00 680,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 560,00 760,00 2 2.970 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 560,00 760,00 2 2.970 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 560,00 760,00 4 1.485 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 560,00 760,00 4 1.485 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 630,00 850,00 2 2.970 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 630,00 850,00 2 2.970 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 630,00 850,00 4 1.485 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 630,00 850,00 4 1.485 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 710,00 965,00 2 2.970 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 710,00 965,00 2 2.970 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 710,00 965,00 4 1.485 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 710,00 965,00 4 1.485 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
Γρηγορίου Λαμπράκη 18, 141 23 Λυκόβρυση. Τ: 210 2817217. Φ: 2102814277. valiadis@valiadis.gr