ηλεκτροκινητήρας, ηλεκτροκινητήρες, μοτέρ, ινβέρτερ, ινβέρτερς, ομαλοί εκκινητές, ρυθμιστές στροφών, ομαλός εκκινητής, ρυθμιστής στροφών, χυτοσιδηροί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες αλουμινίου, μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες κοίλου άξονος, κινητήρες προστασίας IP23, κινητήρες μέσης τάσης, αντιεκρηκτικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες συνεχούς ρεύματος, φρένα, μειωτήρες, electric motors, motors, pumps, gears, inverters, inverter, soft starters, high voltage motors, special motors, brake motors, slip ring motors, liquid starters, medium voltage motors, direct current motors, squirrel cage motors, slip-ring motors, low voltage motors, flange-mounting motors, frequency converters, frequency changers, motor bases, pulleys, bearings
Αναζήτηση κινητήρων
Ισχύς (kW/hp):
Πόλοι/Ταχύτητα (στρ/λ):
Έδραση:
Οικογένεια:
  » Προϊόντα » Βαλιάδης ΑΕ Ηλεκτροκινητήρες » Σειρά ΑΒ-D Ηλεκτροκινητήρες προστασίας IP23 » Διαστασιολόγιο
Σειρά ΑΒ-D Ηλεκτροκινητήρες προστασίας IP23
Διαστασιολόγιο
Φίλτρο:
Τύπος Ισχύς Πόλοι Ταχύτητα Έδραση Οικογένεια Stock
  kW hp   στρ/λ      
AB-D160 11,00 15,00 4 1.450 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D160 11,00 15,00 4 1.450 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D160 11,00 15,00 4 1.450 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D160 11,00 15,00 6 975 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D160 11,00 15,00 6 975 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D160 11,00 15,00 6 975 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 11,00 15,00 8 715 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 11,00 15,00 8 715 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 11,00 15,00 8 715 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D160 15,00 20,00 2 2.920 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D160 15,00 20,00 2 2.920 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D160 15,00 20,00 2 2.920 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D160 15,00 20,00 4 1.460 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D160 15,00 20,00 4 1.460 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D160 15,00 20,00 4 1.460 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 15,00 20,00 6 975 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 15,00 20,00 6 975 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 15,00 20,00 6 975 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 15,00 20,00 8 715 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 15,00 20,00 8 715 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 15,00 20,00 8 715 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D160 18,50 25,00 2 2.925 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D160 18,50 25,00 2 2.925 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D160 18,50 25,00 2 2.925 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D160 18,50 25,00 4 1.460 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 1
AB-D160 18,50 25,00 4 1.460 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D160 18,50 25,00 4 1.460 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 18,50 25,00 6 975 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 18,50 25,00 6 975 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 18,50 25,00 6 975 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 18,50 25,00 8 720 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 18,50 25,00 8 720 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 18,50 25,00 8 720 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D160 22,00 30,00 2 2.925 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 3
AB-D160 22,00 30,00 2 2.925 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D160 22,00 30,00 2 2.925 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 22,00 30,00 4 1.460 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 22,00 30,00 4 1.460 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 22,00 30,00 4 1.460 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 22,00 30,00 6 980 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 22,00 30,00 6 980 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 22,00 30,00 6 980 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 22,00 30,00 8 720 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 22,00 30,00 8 720 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 22,00 30,00 8 720 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 30,00 40,00 2 2.935 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 30,00 40,00 2 2.935 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 30,00 40,00 2 2.935 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 30,00 40,00 4 1.460 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 2
AB-D180 30,00 40,00 4 1.460 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 30,00 40,00 4 1.460 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 30,00 40,00 6 980 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 30,00 40,00 6 980 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 30,00 40,00 6 980 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D225 30,00 40,00 8 725 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D225 30,00 40,00 8 725 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D225 30,00 40,00 8 725 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 37,00 50,00 2 2.940 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 1
AB-D180 37,00 50,00 2 2.940 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D180 37,00 50,00 2 2.940 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 37,00 50,00 4 1.465 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 37,00 50,00 4 1.465 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 37,00 50,00 4 1.465 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D225 37,00 50,00 6 980 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D225 37,00 50,00 6 980 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D225 37,00 50,00 6 980 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 37,00 50,00 8 730 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 37,00 50,00 8 730 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 37,00 50,00 8 730 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 45,00 60,00 2 2.945 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 45,00 60,00 2 2.945 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 45,00 60,00 2 2.945 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 45,00 60,00 4 1.465 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 2
AB-D200 45,00 60,00 4 1.465 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 45,00 60,00 4 1.465 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 45,00 60,00 6 985 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 45,00 60,00 6 985 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 45,00 60,00 6 985 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 45,00 60,00 8 730 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 45,00 60,00 8 730 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 45,00 60,00 8 730 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 55,00 75,00 2 2.945 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 55,00 75,00 2 2.945 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D200 55,00 75,00 2 2.945 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D225 55,00 75,00 4 1.470 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 2
AB-D225 55,00 75,00 4 1.470 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D225 55,00 75,00 4 1.470 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 55,00 75,00 6 985 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 55,00 75,00 6 985 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 55,00 75,00 6 985 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D280 55,00 75,00 8 730 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D280 55,00 75,00 8 730 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D280 55,00 75,00 8 730 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D225 75,00 100,00 2 2.950 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 1
AB-D225 75,00 100,00 2 2.950 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D225 75,00 100,00 2 2.950 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 75,00 100,00 4 1.475 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 75,00 100,00 4 1.475 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 75,00 100,00 4 1.475 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D280 75,00 100,00 6 985 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D280 75,00 100,00 6 985 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D280 75,00 100,00 6 985 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D280 75,00 100,00 8 730 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D280 75,00 100,00 8 730 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D280 75,00 100,00 8 730 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 90,00 125,00 2 2.960 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 90,00 125,00 2 2.960 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 90,00 125,00 2 2.960 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 90,00 125,00 4 1.475 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 90,00 125,00 4 1.475 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 90,00 125,00 4 1.475 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D280 90,00 125,00 6 985 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D280 90,00 125,00 6 985 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D280 90,00 125,00 6 985 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 90,00 125,00 8 735 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 90,00 125,00 8 735 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 110,00 150,00 2 2.965 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 1
AB-D250 110,00 150,00 2 2.965 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D250 110,00 150,00 2 2.965 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D280 110,00 150,00 4 1.475 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D280 110,00 150,00 4 1.475 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D280 110,00 150,00 4 1.475 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 110,00 150,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 110,00 150,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 110,00 150,00 8 735 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 110,00 150,00 8 735 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D280 132,00 180,00 2 2.960 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 1
AB-D280 132,00 180,00 2 2.960 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D280 132,00 180,00 2 2.960 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D280 132,00 180,00 4 1.475 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 1
AB-D280 132,00 180,00 4 1.475 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D280 132,00 180,00 4 1.475 B35 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 132,00 180,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 132,00 180,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 132,00 180,00 8 735 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 132,00 180,00 8 735 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 160,00 220,00 2 2.970 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 160,00 220,00 2 2.970 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 160,00 220,00 4 1.480 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 160,00 220,00 4 1.480 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 160,00 220,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 160,00 220,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 160,00 220,00 8 735 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 160,00 220,00 8 735 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 200,00 270,00 2 2.965 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 200,00 270,00 2 2.965 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 200,00 270,00 4 1.480 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 200,00 270,00 4 1.480 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 200,00 270,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 200,00 270,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 200,00 270,00 8 735 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 200,00 270,00 8 735 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 250,00 340,00 2 2.965 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 1
AB-D315 250,00 340,00 2 2.965 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 250,00 340,00 4 1.480 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 250,00 340,00 4 1.480 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 250,00 340,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 250,00 340,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 250,00 340,00 8 742 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 250,00 340,00 8 742 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 315,00 430,00 2 2.970 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 315,00 430,00 2 2.970 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 315,00 430,00 4 1.480 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23) 1
AB-D315 315,00 430,00 4 1.480 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 315,00 430,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 315,00 430,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 315,00 430,00 8 742 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 315,00 430,00 8 742 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315X 355,00 480,00 2 2.965 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315X 355,00 480,00 2 2.965 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 355,00 480,00 4 1.480 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315 355,00 480,00 4 1.480 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 355,00 480,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 355,00 480,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315X 400,00 540,00 2 2.970 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315X 400,00 540,00 2 2.970 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315X 400,00 540,00 4 1.480 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315X 400,00 540,00 4 1.480 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 400,00 540,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 400,00 540,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315X 450,00 610,00 2 2.970 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D315X 450,00 610,00 2 2.970 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 450,00 610,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 450,00 610,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 500,00 680,00 2 2.970 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 500,00 680,00 2 2.970 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 500,00 680,00 4 1.485 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 500,00 680,00 4 1.485 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 500,00 680,00 6 988 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 500,00 680,00 6 988 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 560,00 760,00 2 2.970 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 560,00 760,00 2 2.970 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 560,00 760,00 4 1.485 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 560,00 760,00 4 1.485 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 630,00 850,00 2 2.970 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 630,00 850,00 2 2.970 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 630,00 850,00 4 1.485 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 630,00 850,00 4 1.485 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 710,00 965,00 2 2.970 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 710,00 965,00 2 2.970 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 710,00 965,00 4 1.485 B3 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
AB-D355 710,00 965,00 4 1.485 V1 Ανοικτού τύπου (προστασίας ΙΡ23)
Γρηγορίου Λαμπράκη 18, 141 23 Λυκόβρυση. Τ: 210 2817217. Φ: 2102814277. valiadis@valiadis.gr