ηλεκτροκινητήρας, ηλεκτροκινητήρες, μοτέρ, ινβέρτερ, ινβέρτερς, ομαλοί εκκινητές, ρυθμιστές στροφών, ομαλός εκκινητής, ρυθμιστής στροφών, χυτοσιδηροί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες αλουμινίου, μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες κοίλου άξονος, κινητήρες προστασίας IP23, κινητήρες μέσης τάσης, αντιεκρηκτικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες συνεχούς ρεύματος, φρένα, μειωτήρες, electric motors, motors, pumps, gears, inverters, inverter, soft starters, high voltage motors, special motors, brake motors, slip ring motors, liquid starters, medium voltage motors, direct current motors, squirrel cage motors, slip-ring motors, low voltage motors, flange-mounting motors, frequency converters, frequency changers, motor bases, pulleys, bearings
Αναζήτηση κινητήρων
Ισχύς (kW/hp):
Πόλοι/Ταχύτητα (στρ/λ):
Έδραση:
Οικογένεια:
  » Επισκευές
Επισκευές
Ελληνικά

Valiadis Repair UnitΗ Εταιρία μας έχει οργανώσει μια μονάδα επισκευών, τη μοναδική στην Ελλάδα που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001. Αναλαμβάνουμε την επισκευή κινητήρων κάθε τύπου (AC και DC). Επίσης έχουμε αναπτύξει μια μονάδα επισκευών που ειδικεύεται σε κινητήρες υψηλής τάσης. Για το σκοπό αυτό ειδικευμένοι μηχανικοί της εταιρίας μας έχουν παρακολουθήσει ανάλογα σεμινάρια στο εξωτερικό. Οι ηλεκτροκινητήρες υψηλής τάσης  που έχουν επισκευασθεί στο εργοστάσιό μας λειτουργούν για πολλά χρόνια με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Η Εταιρία μας έχει επιλεγεί και ορισθεί επίσημα από τη ΔΕΗ ως ο κύριος επισκευαστής κινητήρων χαμηλής τάσης και όλων των κινητήρων υψηλής τάσης εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος. Τα κριτήρια αξιολόγησης της ΔΕΗ βασίστηκαν στις αυστηρές προδιαγραφές της και τα διεθνή πρότυπα σε συνδυασμό και με τις ανταγωνιστικές τιμές μας.

 

A. Ηλεκτρικές δοκιμές στάτη κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης:

Ο στάτης κάθε ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης που επισκευάζεται από την Εταιρία μας υποβάλλεται σε στις παρακάτω αυστηρές δοκιμές σύμφωνα με τις προδιαγραφές των VDE 0530 και IEC-34:

Πριν την αντικατάσταση της περιέλιξης:
Μετρήσεις μαγνητικής επαγωγής στον χαλύβδινο πυρήνα του στάτη προκειμένου να ανιχνευθούν τυχόν προβληματικά σημεία. Σε περίπτωση ανίχνευσης τέτοιων σημείων προχωράμε στην ολοκληρωτική εξάλειψή τους.

Μετά την αντικατάσταση του τυλίγματος:

 1. Δοκιμές με όργανο Megger μεταξύ φάσεων και γείωσης
 2. Δοκιμές με όργανο Megger μεταξύ φάσεων
 3. Δοκιμές διηλεκτρικής αντοχής εφαρμόζοντας τάση 2Un+1000 Volt επί ένα λεπτό μεταξύ φάσεων και γείωσης
 4. Δοκιμές Δείκτη Πολικότητας και Συντελεστή Απορρόφησης
 5. Μέτρηση Χωρητικότητας σε κάθε φάση
 6. Παράγοντας απωλειών (εφαπτομένη γωνίας δέλτα)
 7. Ωμική αντίσταση κάθε φάσης
 8. Σειρά δοκιμών ρουτίνας εφόσον έχουμε παραλάβει ολόκληρο τον κινητήρα.
   

 

B. Ηλεκτρικές δοκιμές που πραγματοποιούνται σε επισκευασμένους κινητήρες συνεχούς ρεύματος.

Επαγώγιμο:

 • Δοκιμές με όργανο Megger μεταξύ συλλέκτη και γείωσης
 • Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής μεταξύ συλλέκτη και γείωσης (2Un+1000V) επί ένα λεπτό
 • Πτώση τάσης μεταξύ τμημάτων του συλλέκτη
 • Δοκιμή με Grawler

Κύρια τυλίγματα πεδίου / διέγερσης:

 • Δοκιμές με Megger μεταξύ κύριων τυλιγμάτων και γείωσης
 • Μέτρηση ωμικής αντίστασης όλων των διασυνδεδεμένων τυλιγμάτων
 • Μέτρηση πτώσης τάσης σε κάθε τύλιγμα

Τυλίγματα συλλέκτη:

 • Δοκιμές με όργανο Megger μεταξύ τυλιγμάτων συλλέκτη και γείωσης
 • Μέτρηση ωμικής αντίστασης όλων των διασυνδεδεμένων τυλιγμάτων
 • Μέτρηση πτώσης τάσης σε κάθε τύλιγμα

Περιέλιξη αντιστάθμισης:

 • Δοκιμές με όργανο Megger μεταξύ τυλιγμάτων συλλέκτη και γείωσης
 • Μέτρηση ωμικής αντίστασης όλων των διασυνδεδεμένων τυλιγμάτων
 • Μέτρηση πτώσης τάσης σε κάθε τύλιγμα

Δοκιμές ρουτίνας:
Εφόσον έχουμε παραλάβει ολόκληρο τον κινητήρα, προχωράμε σε δοκιμές ρουτίνας

 


Γ. Διάρκεια εγγύησης:
Όλα τα μέρη των κινητήρων που έχουν επισκευαστεί από την Εταιρία μας συνοδεύονται από εγγύηση καλής απόδοσης 12 μηνών.

 

Γρηγορίου Λαμπράκη 18, 141 23 Λυκόβρυση. Τ: 210 2817217. Φ: 2102814277. valiadis@valiadis.gr