ηλεκτροκινητήρας, ηλεκτροκινητήρες, μοτέρ, ινβέρτερ, ινβέρτερς, ομαλοί εκκινητές, ρυθμιστές στροφών, ομαλός εκκινητής, ρυθμιστής στροφών, χυτοσιδηροί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες αλουμινίου, μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες κοίλου άξονος, κινητήρες προστασίας IP23, κινητήρες μέσης τάσης, αντιεκρηκτικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες συνεχούς ρεύματος, φρένα, μειωτήρες, electric motors, motors, pumps, gears, inverters, inverter, soft starters, high voltage motors, special motors, brake motors, slip ring motors, liquid starters, medium voltage motors, direct current motors, squirrel cage motors, slip-ring motors, low voltage motors, flange-mounting motors, frequency converters, frequency changers, motor bases, pulleys, bearings
Αναζήτηση κινητήρων
Ισχύς (kW/hp):
Πόλοι/Ταχύτητα (στρ/λ):
Έδραση:
Οικογένεια:
  » Προϊόντα » Βαλιάδης ΑΕ Ηλεκτροκινητήρες » Γενικές πληροφορίες » Ηλεκτρική σχεδίαση
Ηλεκτρική σχεδίαση
Γενικές πληροφορίες

Τάση και συχνότητα


Οι κινητήρες χαμηλής τάσης του καταλόγου διατίθενται για τάση 230, 400 ή 690V σύμφωνα με το DIN IEC 38 ή για την ονομαστική τάση σε συστήματα των 50Hz.
Οι κινητήρες μπορούν να λειτουργούν σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας σε σχέση τις κανονικές σε ένα εύρος ±5% της ονομαστικής τάσης και ±2% της συχνότητας.
Επιπλέον, οι κινητήρες μπορούν να λειτουργούν με περιορισμούς (μεταβολές ±10% στην τάση και ±3% στην συχνότητα) για όσο πληρούνται οι ενδείξεις που προβλέπονται από το πρότυπο 60034-1.


Αυξημένη τάση και συχνότητα (συστήματα 60Hz)


Αν οι κινητήρες τροφοδοτηθούν με αυξημένη τάση ευθέως ανάλογη προς την ονομαστική συχνότητα (π.χ. 480V/60Hz αντί για 400V/50Hz), τότε:

  • Η ονομαστική ισχύς και ταχύτητα αυξάνονται κατά 20%
  • Η ονομαστική ροπή μειώνεται κατά 20%
  • Όλα τα υπόλοιπα μεγέθη παραμένουν αμετάβλητα


Βέβαια, τα 480V δεν αποτελούν μια συνηθισμένη τάση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συστήματα των 60Hz λειτουργούν με τάση 440V. Συνεπώς δεν μπορούν όλοι οι κινητήρες να ανταποκριθούν σε μια αύξηση ισχύος 20%. Εκτιμάται, ότι η αύξηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί μόνο 15%.


Ισχύς

Οι ονομαστικές τιμές ισχύος και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που δίνονται στα δεδομένα απόδοσης αναφέρονται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60034-1 σε:

  • Συνεχή λειτουργία τύπου S1
  • Συχνότητα 50Hz
  • Ονομαστική τάση
  • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40°C
  • Μέγιστο υψόμετρο εγκατάστασης 1000m πάνω από τη θάλασσα

 

Οι κινητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 40οC (μέχρι 60°C) ή σε υψόμετρα άνω των 1,000 m, αλλά στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να υπολογίζεται η απόκλιση από τις ονομαστικές τιμές. (Σε τέτοιες περιπτώσεις συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα μας).

 

Απόδοση και συντελεστής ισχύος υπό μερικό φορτίο


Οι τιμές του βαθμού απόδοσης και του συντελεστή ισχύος που δίνονται στους πίνακες δεδομένων αναφέρονται σε 50Hz.
Οι τιμές υπό μερικό φορτίο που δίνονται παρακάτω μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως τιμές αναφοράς:

 

Απόδοση στο % του
1/2 3/4 4/4 5/4
πλήρους φορτίου
94 95 96 95
93 94 95 94
92 93 94 93
91 92 93 92
91 92 92 91
89 91 91 90
88 90 90 88
87 89 89 87
86 88 88 86
85 87 87 84
85 86 86 84
84 86 85 83
83 85 84 82
82 84 83 81
80 82 82 80
79 81 81 79
78 80 80 78
77 79 79 77
75 78 78 76
74 77 77 75
73 76 76 74
72 75 75 73
71 74 74 72
70 73 73 71
68 72 72 70
67 71 71 69
66 70 68 68
65 69 67 67
64 67 66 66
62 66 65 65
61 65 64 64
60 64 63 63
59 63 62 62
    
Απόδοση στο % του
1/2 3/4 4/4 5/4
πλήρους φορτίου
0,85 0,91 0,93 0,93
0,84 0,90 0,92 0,92
0,81 0,88 0,91 0,91
0,80 0,87 0,90 0,91
0,77 0,86 0,89 0,90
0,75 0,84 0,88 0,89
0,73 0,83 0,87 0,88
0,71 0,81 0,86 0,88
0,69 0,80 0,85 0,87
0,68 0,79 0,84 0,87
0,67 0,78 0,83 0,86
0,65 0,77 0,82 0,85
0,64 0,75 0,81 0,85
0,62 0,74 0,80 0,84
0,61 0,72 0,79 0,83
0,60 0,71 0,78 0,82
0,58 0,70 0,77 0,81
0,57 0,69 0,76 0,80
0,55 0,67 0,75 0,79
0,54 0,66 0,74 0,79
0,53 0,65 0,73 0,78
0,52 0,63 0,72 0,77
0,50 0,62 0,71 0,76
0,49 0,61 0,70 0,75
0,48 0,59 0,69 0,74
0,47 0,58 0,68 0,74
0,46 0,57 0,67 0,73
0,45 0,56 0,66 0,72
0,44 0,55 0,65 0,71
0,43 0,54 0,64 0,70
0,42 0,53 0,63 0,69
0,41 0,52 0,62 0,68
0,40 0,51 0,61 0,67
 

 

Αντίσταση προθερμάνσεως


Εφόσον ζητηθεί, σε όλους τους κινητήρες μπορεί να εγκατασταθεί θερμαντήρας χώρου για προστασία του εσωτερικού τους από συμπυκνώσεις νερού. Συνήθως η ονομαστική τάση του θερμαντήρα είναι 230V, αλλά μπορεί να είναι και χαμηλότερη εφόσον ζητηθεί (π.χ. 110V). Ο θερμαντήρας πρέπει να τίθεται σε λειτουργία όταν ο κινητήρας σταματά και πρέπει να αποσυνδέεται κατά τη λειτουργία του κινητήρα. Εναλλακτικά, υπάρχει δυνατότητα θέρμανσης του στάτη εφαρμόζοντας μια χαμηλή μονοφασική τάση στους ακροδέκτες U1 και V1 (5-10% της ονομαστικής τάσης του κινητήρα).

 

Μέγεθος πλαισίου
Ισχύς θερμαντήρα [W]
56 10
63 12
71 15
80 20
90 25
100 30
112 40
132 50
160 120
180 180
200 200
225 200
250 220
280 250
315 280
355 300
400 350

 


Διατάξεις προστασίας


Για την προστασία του τυλίγματος ενός κινητήρα έναντι υπερθέρμανσης διατίθενται οι εξής διατάξεις:
 


Διάταξη διμεταλλικού τύπου:
Αποτελείται από 3 μηχανισμούς προστασίας συνδεδεμένους εν σειρά. Η είναι κανονικά κλειστή και ο δίσκος ανοίγει όταν η θερμοκρασία των τυλιγμάτων φτάσει σε επικίνδυνες οριακές τιμές για το σύστημα μόνωσης.
Εφόσον ζητηθεί, διατίθεται και μηχανισμός ανοικτής επαφής.
 

Θερμίστορς PTC (αισθητήρες θερμότητας) [στάνταρ εξοπλισμός για σειρά K]
3 αισθητήρες συνδεδεμένοι εν σειρά, ενσωματωμένοι στα τυλίγματα του στάτη. (1 αισθητήρας ανά φάση).
Όταν φτάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας μεταβάλλεται απότομα η αντίσταση του μηχανισμού. Η διάταξη συνδέεται σε κατάλληλο ρελαί (το οποίο δεν παρέχεται μαζί με τη διάταξη προστασίας).
 

Θερμικές αντιστάσεις PT100
Η αντίσταση της εν λόγω διάταξης μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία των τυλιγμάτων.
Η διάταξη είναι κατάλληλη για συνεχή επιτήρηση της θερμοκρασίας των τυλιγμάτων. Για κινητήρες με μέγεθος πλαισίου μέχρι 350 συνήθως χρησιμοποιούνται 3 αντιστάσεις ΡΤ100 (μία ανά φάση).
Για μεγαλύτερους κινητήρες χρησιμοποιούνται 6 αντιστάσεις ΡΤ100 (ένα σετ των τριών στην πλευρά DE του τυλίγματος και ένα σετ των τριών ΡΤ100 στην πλευρά NDE του τυλίγματος).
 

Τα PT100 συνήθως χρησιμοποιούνται και για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των εδράνων του κινητήρα.
Εφόσον ζητηθεί, μπορούν να τοποθετηθούν ΡΤ100 και στα δύο έδρανα του κινητήρα.
 

Όλες οι παραπάνω διατάξεις διαθέτουν δικό τους ξεχωριστό ακροκιβώτιο μέσα στο κυρίως ακροκιβώτιο του κινητήρα. Εφόσον ζητηθεί μπορούν να τοποθετηθούν σε ανεξάρτητο ακροκιβώτιο.

Γρηγορίου Λαμπράκη 18, 141 23 Λυκόβρυση. Τ: 210 2817217. Φ: 2102814277. valiadis@valiadis.gr