ηλεκτροκινητήρας, ηλεκτροκινητήρες, μοτέρ, ινβέρτερ, ινβέρτερς, ομαλοί εκκινητές, ρυθμιστές στροφών, ομαλός εκκινητής, ρυθμιστής στροφών, χυτοσιδηροί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες αλουμινίου, μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες κοίλου άξονος, κινητήρες προστασίας IP23, κινητήρες μέσης τάσης, αντιεκρηκτικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες συνεχούς ρεύματος, φρένα, μειωτήρες, electric motors, motors, pumps, gears, inverters, inverter, soft starters, high voltage motors, special motors, brake motors, slip ring motors, liquid starters, medium voltage motors, direct current motors, squirrel cage motors, slip-ring motors, low voltage motors, flange-mounting motors, frequency converters, frequency changers, motor bases, pulleys, bearings
Αναζήτηση κινητήρων
Ισχύς (kW/hp):
Πόλοι/Ταχύτητα (στρ/λ):
Έδραση:
Οικογένεια:
  » Προϊόντα » Βαλιάδης ΑΕ Ηλεκτροκινητήρες » Γενικές πληροφορίες » Βασικά μεγέθη
Βασικά μεγέθη
Γενικές πληροφορίες

Τριφασικό ρεύμα

Το τριφασικό ρεύμα χαρακτηρίζεται από τα εξής: οι τρεις διαθέσιμες φασικές τάσεις είναι οι ίδιες αλλά με χρονική διαφορά φάσης 1200. Οι συνδέσεις των αντίστοιχων φάσεων συμβολίζονται με L1, L2, και L3.
Οι ίδιοι τύποι εφαρμόζονται και στους μονοφασικούς κινητήρες αλλά χωρίς τον παράγοντα 3.

Ονομαστική ισχύς

Η ονομαστική ισχύς αναφέρεται στον άξονα του κινητήρα :

 

Pn = √3 * Vn * In * cosφ * n [W]

 

Όπου:
 

Vn:   Ονομαστική τάση κινητήρα [V]
In:   Ονομαστική ένταση κινητήρα [Amps]
Cosφ:   Ονομαστικός συντελεστής ισχύος κινητήρα
n:   Βαθμός απόδοσης κινητήρα υπό πλήρες φορτίο


Ονομαστική ροπή

Η ονομαστική ροπή υπολογίζεται ως εξής:

 

Mn = 9,55 * Pn/nn [Nm]

 

Όπου:
 

Pn:   Ονομαστική ισχύς [W]
nn:   Ονομαστικός αριθμός στροφών [Rpm]


Προκειμένου να μετατραπούν τα Nm σε kpm μπορεί να εφαρμοστεί ο τύπος 1Nm=1/9,81 kpm

Αριθμός στροφών

Η πραγματική ταχύτητα περιστροφής ενός κινητήρα αντιστοιχεί στη σύγχρονη ταχύτητα μείον την ολίσθηση. Η σύγχρονη ταχύτητα του κινητήρα εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των πόλων και την συχνότητα σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

 

ns = f * 60/p [rpm]

 

Όπου:

 

f: Συχνότητα [Hz]
p: Αριθμός ζευγών πόλων

 

Οπότε ο ονομαστικός αριθμός στροφών του κινητήρα προκύπτει ως:

 

nn=ns*(1-s) [rpm]

 

Όπου:

 

s:   Ολίσθηση του κινητήρα
ns:   Σύγχρονη ταχύτητα περιστροφής [rpm]

 

Γρηγορίου Λαμπράκη 18, 141 23 Λυκόβρυση. Τ: 210 2817217. Φ: 2102814277. valiadis@valiadis.gr